Ing.

Svatopluk Pelčák

EKR – asistent

+420 541 148 133
pelcak.s@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity