Ing.

Svatopluk Pelčák

EKR – asistent
OVV – nerozlišeno

+420 541 147 999
Svatopluk.Pelcak@vut.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity