Ing.

Svatopluk Pelčák

EKR – asistent

+420 541 148 133
pelcak.s@fce.vutbr.cz

Publikace

 • 2022

  PELČÁK, S. OHODNOCENÍ PŘÍNOSU VÝSATBY STROMŮ PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ. JUNIORSTAV 2022, 24. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. s. 565-570. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail Odkaz

 • 2021

  KORYTÁROVÁ, J.; PELČÁK, S. Definition of Socio-Economic Impacts of Large-Scale Development Projects within Urban Development. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, UK: IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  PELČÁK, S. ANALÝZA PŘÍRŮSTKU ZAMĚSTNANCŮ A OBYVATEL Z PODLAŽNÍCH PLOCH VELKÝCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ. Juniorstav 2021. Brno: VUT FAST, 2021. s. 1-4. ISBN: 978-80--86433-75-2.
  Detail

 • 2020

  PELČÁK, S. ANALÝZA VÝSTAVBY NOVÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA A V JEHO BLÍZKÉM OKOLÍ. Juniorstav 2020. Brno: VUT FAST, 2020. s. 721-725. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  PELČÁK, S.; KORYTÁROVÁ, J. Selection of the Best Option of Brownfield Revitalization Using the Habu Method. In 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2020. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2020. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  PELČÁK, S.; KORYTÁROVÁ, J. SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF RESIDENTIAL AND ADMINISTRATIVE CONSTRUCTION PROJECTS. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM Vienna Green 2020. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vídeň: International multidisciplinary geoconference SGEM, 2020. s. 1-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; MAREK, M.; PELČÁK, S.; ROUZEK, J. Evaluation of Economic Efficiency of Territory Development. In Current Topics and Trends on Durability of Building Materials and Components. Barcelona, Spain: Scipedia, 2020. s. 399-406. ISBN: 978-84-121101-8-0.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2019

  KORYTÁROVÁ, J.; PELČÁK, S.; ROUZEK, J. Economic Effectiveness of Large-scale Infrastructure Projects within the Reference Period Length Context. In OTMC Confernce 2019. Zagreb, Chorvatsko: University of Zagreb, 2019. s. 882-887. ISBN: 978-953-7686-07-9.
  Detail

  DOHNAL, R.; HANUŠOVÁ, H.; PELČÁK, S. Goodwill perceptions in the construction market of the Czech Republic. In 48thInternational Scientific Conference on Economic and Social DevelopmentDevelopment –"Managerial Issues in Modern Business", Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, 2019. s. 41-50. ISSN: 1849-7535.
  Detail Odkaz

  PELČÁK, S.; TICHÁ, A.; LINKESCHOVÁ, D. STRUCTURAL ENGINEERING MANAGERS – CHALLENGES FOR STRUCTURAL ENGINEERING WORKERS AND THEIR REQUIREMENTS FOR WORK. In 42nd International Scientific Conference on Economic and Social Development. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Londýn: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019. s. 292-300. ISSN: 1849-7535.
  Detail