Ing.

Svatopluk Pelčák

EKR – asistent

+420 541 148 133
pelcak.s@fce.vutbr.cz

Projekty

 • Socio-ekonomické dopady rozvoje ploch zeleně v kontextu projektů rozvoje území
  Detail

 • Socio-ekonomické dopady projektů rozvoje území a jejich zasazení do kontextu územního rozvoje
  Detail

 • Analýza socio-ekonomických dopadů developerských projektů
  Detail

 • Ekonomické a manažerské aspekty stavebních projektů
  Detail