JUDr.

Radka Nevědělová

Ph.D.

SPV – odborný asistent

+420 541 147 692
nevedelova.r@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 253604
Fakultní účet nevedelova.r