Organizační struktura

Ústav společenských věd

Odborné zaměření

 • Ústav společenských věd sestává z kabinetu humanitních věd a kabinetu jazyků, jejichž odborným zaměřením je:
 • Humanizace staveb a pracovního prostředí.
 • Kreativita v průmyslu.
 • Osobnost posluchačů a učitelů vysokých škol.
 • Výzkum postojů studentů k výuce.
 • Učební plány (curricula a studijní programy).
 • Tvorba výukových materiálů.
 • Výuka odborného cizího jazyka v pregraduálním a postgraduálním studiu.
 • Rozvíjení komunikativních dovedností v odborném cizím jazyce.
 • Metody testování a hodnocení.
 • Využití nových technologií při výuce.
 • Jazykové portfolio.
 • Evropský referenční rámec.

Kontaktní údaje

602 00 Brno, Žižkova 17 (poštovní adresa: Veveří 95, 602 00 Brno)

+420 541 147 691
spv@fce.vutbr.cz
http://spv.webnode.cz