JUDr.

Radka Nevědělová

Ph.D.

SPV – odborný asistent

+420 541 147 676
nevedelova.r@fce.vutbr.cz

Projekty

Osoba nemá žádné projekty