doc. Ing.

Petr Hluštík

Ph.D.

VHO – docent

+420 541 147 735
Petr.Hlustik@vut.cz

Tvůrčí aktivity

 • HLUŠTÍK, P.: MAP 01/2012; Situace technického stavu stokové sítě v obci Mikulčice. zálohovaný CD nosič, Ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, Brno. URL: http://projekty.fce.vutbr.cz/course/view.php?id=11&username=guest. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.: MAP 02/2012; Situace technického stavu stokové sítě v obci Moravská Nová Ves. zálohový CD nosič, ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, 602 00 Brno. URL: http://mnves.cz. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • HLUŠTÍK, P.: MAP 03/2012; Situace spádových poměrů stokové sítě v obci Mikulčice. zálohový CD nosič, ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, 602 00 Brno. URL: http://projekty.fce.vutbr.cz/course/view.php?id=11&username=guest. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.: MAP 04/12; Situace doporučených opatření na stokové síti v obci Moravská Nová Ves. zálohový CD nosič, ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_01; Čistící jednotka pro šedé vody s C-mem membránou. Mládežnická 8, Břeclav, CZ. URL: http://www.asio.cz/cz/automatizovana-membranova-jednotka-na-cisteni-sedych-vod. (funkční vzorek)

 • RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_2; Čistící jednotka pro šedé vody s využitím deskových membrán SiClaro. ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno. (funkční vzorek)

 • RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_1; Čistící jednotka pro šedé vody s C-mem membránou. Mládežnická 8, Břeclav, CZ. URL: http://www.asio.cz/cz/automatizovana-membranova-jednotka-na-cisteni-sedych-vod. (poloprovoz)

 • RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_2; Čistící jednotka pro šedé vody s využitím deskových membrán SiClaro. ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno. (poloprovoz)

 • RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_1; Čistící jednotka pro šedé vody s C-mem membránou. Mládežnická 8, Břeclav, CZ. URL: http://www.asio.cz/cz/automatizovana-membranova-jednotka-na-cisteni-sedych-vod. (prototyp)

 • RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_2; Čistící jednotka pro šedé vody s využitím deskových membrán SiClaro. ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno. (prototyp)

 • VRÁNA, J.; RACLAVSKÝ, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; PLOTĚNÝ, K.; BARTONÍK, A.: ČSN 756780; ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích. Ústav vodního hospodářství obcí, FAST, Vysoké učení technické v Brně. URL: https://csnonline.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=513087. (produkt převzatý do právního předpisu nebo normy)

 • RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; KAVALÍR, P.: Metodika 84196/2014-MZE-15100; Metodika pro vyhodnocování energetické náročnosti kanalizačních sítí. Vysoké učení technické v Brně, Žižkova 17, Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)