doc. Ing.

Petr Hluštík

Ph.D.

VHO – docent

+420 541 147 735
Petr.Hlustik@vut.cz

Projekty

 • Stanovení oxygenační kapacity kombinovaného provzdušňovacího systému Triton - Inovační voucher - ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.
  Detail

 • Řešení aktuálních problémů vodního hospodářství měst a obcí
  Detail

 • Aktuální problémy vodního hospodářství obcí
  Detail

 • Vybrané problémy vodního hospodářství měst a obcí
  Detail

 • Testování sorpčních náplní pro odstranění zápachu ze stok
  Detail

 • Eliminace zápachu ze stokové sítě
  Detail

 • Provozování tlakové a podtlakové kanalizace
  Detail

 • Sledování vybraných parametrů odpadní vody pro CFD modelování
  Detail

 • Nabídka poskytnutí znalostí pro ČKV Praha, s.r.o. - inovační voucher - Výzva 2012
  Detail

 • Měření množství kyslíku v aktivační nádrži
  Detail

 • TA01020311, Využití šedé a dešťové vody v budovách
  Detail

 • Optimalizace návrhu stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel
  Detail

 • Multimediální výukový program pro předmět Čištění odpadních vod
  Detail

 • 1G57071, Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu
  Detail