doc. Ing.

Petr Hluštík

Ph.D.

VHO – docent

+420 541 147 735
Petr.Hlustik@vut.cz

Publikace

 • 2022

  SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P. Bodová rychlost proudění při použití kombinovaného systému míchání a aerace. Mladá voda břehy mele. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, Asociace pro vodu ČR, z.s., 2022. s. 94-97. ISBN: 978-80-908629-2-0.
  Detail

  SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P. Kombinovaný systém míchání a aerace a bodová rychlost proudění. TZB-info, 2022, roč. 24., č. 50, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

 • 2021

  FREMROVÁ, L.; KAISLER, J.; VRÁNA, J.; RACLAVSKÝ, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; PLOTĚNÝ, K.; BARTONÍK, A. ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2021. s. 1-40.
  Detail

  HLUŠTÍK, P. Stanovení oxygenační kapacity kombinovaného systému míchání a aerace. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, 2021. s. 1-27.
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; SINGROVÁ, V. Construction and technical condition of sewer networks in the Czech Republic. 21st INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE - SGEM 2021. International multidisciplinary geoconference SGEM. Austria: SGEM WORLD SCIENCE Scholarly Society 2021, 2021. s. 53-59. ISBN: 978-619-7603-26-2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P. Factors affecting biological processes of wastewater treatment. In 21st INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE - SGEM 2021. International multidisciplinary geoconference SGEM. Austria: SGEM WORLD SCIENCE Scholarly Society 2021, 2021. s. 69-77. ISBN: 978-619-7603-26-2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P. Change in dissolved oxygen concentrations during aeration and mixing using a combined system. In 3rd International Conference on Advances in Environmental Engineering, AEE 2021. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1755-1307.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P. Průběh měření pro stanovení oxygenační kapacity kombinovaného systému. MĚSTSKÉ VODY 2021. Brno: ARDEC s.r.o., 2021. s. 204-210. ISBN: 978-80-86020-92-1.
  Detail

  HLUŠTÍK, P. Optimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO. MĚSTSKÉ VODY 2021. Brno: ARDEC s.r.o., 2021. s. 141-144. ISBN: 978-80-86020-92-1.
  Detail

  SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P. Vliv vybraných faktorů na biologické čištění odpadních vod. Vodovod.info, 2021, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1804-7157.
  Detail Odkaz

  HLUŠTÍK, P.; SINGROVÁ, V. Technical condition of sewer networks in the Czech Republic. In 3rd International Conference on Advances in Environmental Engineering, AEE 2021. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. 1-6. ISSN: 1755-1307.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2020

  SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P. Wastewater treatment plant operation evaluation. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena; Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, 2020. s. 201-208. ISBN: 978-619-7603-09-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail Odkaz

  SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Quality and treatment of graywaters in family house. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, 2020. s. 161-168. ISBN: 978-619-7603-09-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail Odkaz

  HLUŠTÍK, P. Main parameters of a wastewater treatment plant up to 2000 PE in the Czech Republic. In Advances in Environmental Engineering 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2020. s. 1-5. ISSN: 1755-1315.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P. Legislation governing wastewater discharges in the Czech Republic. In Advances in Environmental Engineering 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2020. s. 1-6. ISSN: 1755-1315.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Water quality comparison for various drainage systems for 2000 equivalent population. In Advances in Environmental Engineering 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2020. s. 1-6. ISSN: 1755-1315.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2019

  HLUŠTÍK, P.; ZELEŇÁKOVÁ, M. Evaluation of Technical Condition of Sewerage Systems Operated by Municipalities in the Czech Republic. In Management of Water Quality and Quantity. Cham, Deutschland: Springer, 2019. s. 245-261. ISBN: 978-3-030-18359-2.
  Detail Odkaz

  SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P.; BÁBÍČEK, R. Kombinované systémy míchání a aerace v aktivační nádrži. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 113-120. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; ŠLECHTOVÁ, T. Řešení zápachu na stokové síti provozovateli. In MĚSTSKÉ VODY 219. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 127-130. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Stokování a základní výpočty problematiky. Stokování a základní výpočty problematiky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, 2019. s. 1-95.
  Detail

  ZELEŇÁKOVÁ, M.; HLUŠTÍK, P.; MARKOVIČ, G.; HUDÁKOVÁ, G.; TOMETZ, L. Percolation of Water from Surface Runoff – Case Studies. In New Trends in Urban Drainage Modelling. 1. Cham, Schwitzerland: Springer International Publishing, 2019. s. 809-813. ISBN: 978-3-319-99867-1.
  Detail Odkaz

  HLUŠTÍK, P.; ZELEŇÁKOVÁ, M. Risk analysis of failure in sewer systems in Czech Municipalities. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2019, roč. 28, č. 6, s. 4183-4190. ISSN: 2083-5906.
  Detail Odkaz

  ZELEŇÁKOVÁ, M.; HLUŠTÍK, P.; F. ABD-ELHAMID, H.; VRANAYOVÁ, Z.; MARKOVIČ, G.; HUDÁKOVÁ, G.; TOMETZ, L. Comprehensive study of the percolation of water from surface runoff with an emphasis on the retention capacity and intensity of precipitation. Water Science and Technology, 2019, roč. 79, č. 12, s. 2407-2416. ISSN: 0273-1223.
  Detail Odkaz

  HLUŠTÍK, P. ptimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO. TZB-info, 2019, roč. 21., č. 6, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  HLAVÍNEK, J.; ZVĚŘINOVÁ, D.; MACSEK, T.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Implementace softwaru MIKE WEST na ČOV Žďár nad Sázavou. Vodovod.info, 2019, č. 4., s. 1-6. ISSN: 1804-7157.
  Detail Odkaz

  HLUŠTÍK, P.; HOREČNÝ, H. Povolování domovních čistíren odpadních vod v ČR. Vodovod.info, 2019, č. 3., s. 1-7. ISSN: 1804-7157.
  Detail Odkaz

 • 2018

  ZELEŇÁKOVÁ, M.; PURCZ, P.; PINTILII, R.; BLIŠTÁN, P.; HLUŠTÍK, P.; ORAVCOVÁ, A.; ABU HASHIM, M. Spatio-temporal Variations in Water Quality Parameter Trends in River Waters. REVISTA DE CHIMIE, 2018, roč. 69, č. 10, s. 2940-2947. ISSN: 0034-7752.
  Detail Odkaz

  HLUŠTÍK, P.; SINGROVÁ, V. Efficiency of wastewater treatment plants. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, 2018. s. 321-328. ISBN: 978-619-7408-46-1. ISSN: 1314-2704.
  Detail Odkaz

  ZELEŇÁKOVÁ, M.; PORTELA, M.; HLUŠTÍK, P. WATER RETENTION MEASURES - CASE STUDY FROM SLOVAKIA. International Journal of Environmental Impacts, 2018, roč. 1, č. 3, s. 213-220. ISSN: 2398-2659.
  Detail Odkaz

  ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; DVOŘÁK, K. Microwave pyrolysis full-scale application on sewage sludge. Desalination and Water Treatment (online), 2018, roč. 112, č. 2018, s. 161-170. ISSN: 1944-3986.
  Detail Odkaz

  RAČEK, J.; ANFEROVA, N.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Optimizing Sludge Management at the Municipal Solid Waste Incinerator—A Case Study. Proceedings — Open Access Journal, 2018, roč. 2, č. 651, s. 1-9. ISSN: 2504-3900.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HLUŠTÍK, P.; JURÁČEK, J. Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu s obcí Lechovice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2018. s. 1-24.
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; JURÁČEK, J. Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu se svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2018. s. 1-25.
  Detail

  KORYTÁŘ, I.; HLUŠTÍK, P. Eliminace zápachu ze stok - provozní zkušenosti. In Městské vody 2018. Brno: ARDEC s.r.o., 2018. s. 153-158. ISBN: 978-80-86020-87-7.
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; NOVOTNÝ, J. Testování filtračních náplní pro eliminaci H2S v kanalizaci. In Městské vody 2018. Brno: ARDEC s.r.o., 2018. s. 147-152. ISBN: 978-80-86020-87-7.
  Detail

  HLUŠTÍK, P. Základy čištění odpadních vod. Základy čištění odpadních vod. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FAST, Ústav vodního hospodářství obcí, 2018. s. 1-43.
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; NOVOTNÝ, J. The Testing of Standard and Recyclable Filter Media to Eliminate Hydrogen Sulphide from Sewerage Systems. Water, 2018, roč. 10, č. 6, s. 1-13. ISSN: 2073-4441.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; VYLAMOVÁ, P.; NOVOTNÁ, J.; RUPP, D.; POLÁŠEK, J.; PEŠOUTOVÁ, R. Závěrečná zpráva o realizaci projektu TA04021081 za rok 2017 - Zpracování technologického postupu eliminace drenážního efektu kanalizací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2018. s. 1-37.
  Detail

 • 2017

  HLUŠTÍK, P.; ÚTERSKÝ, M.; VACULÍN, O. Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu s firmou AgPOL, s.r.o. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. s. 1-37.
  Detail

  ŠEVČÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; DVOŘÁK, K. Microwave pyrolysis of sewage sludge. Athens2017. Athens, Greece: National Technical University of Athens, 2017. s. 1-12.
  Detail

  RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Optimising sludge management at the Municipal Solid Waste Incinerator. Athens, Greece: National Technical University of Athens, 2017. s. 1-10.
  Detail

  ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P. Implementace programu SWMM v praxi. Vodovod. info, 2017, č. 9, s. 1-2. ISSN: 1804-7157.
  Detail Odkaz

  HLUŠTÍK, P.; ÚTERSKÝ, M. Zhodnocení uživatelského prostředí programu SWMM. Vodovod. info, 2017, č. 9, s. 1-7. ISSN: 1804-7157.
  Detail Odkaz

  MAZÁK, J.; DVORSKÝ, T.; VÁCLAVÍK, V.; ZAJAC, R.; HLUŠTÍK, P. The proposal of recommendations for the operation of vacuum sewerage. In AEE 2017. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017. s. 1-5. ISSN: 1755-1307.
  Detail Odkaz

  HLUŠTÍK, P. Základní výpočty objektů čistírny odpadních vod. Základní výpočty objektů čistírny odpadních vod. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, 2017. s. 1-57.
  Detail

  ZELEŇÁKOVÁ, M.; VIDO, J.; PORTELA, M.; PURCZ, P.; BLIŠTÁN, P.; HLAVATÁ, H.; HLUŠTÍK, P. Precipitation Trends over Slovakia in the Period 1981-2013. Water, 2017, roč. 9, č. 12, s. 922-941. ISSN: 2073-4441.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HLUŠTÍK, P.; KORYTÁŘ, I.; MALANÍK, S.; HLAVÍNEK, P. Eliminace zápachu ze stokové sítě. Vodovod.info, 2017, č. 9, s. 1-13. ISSN: 1804-7157.
  Detail Odkaz

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; VEDRA, P. Projekt studie odkanalizování pro VaK Kroměříž. Vodovod. info, 2017, č. 8, s. 1-3. ISSN: 1804-7157.
  Detail Odkaz

  HLUŠTÍK, P.; NOVOTNÝ, J.; KORYTÁŘ, I.; MALANÍK, S. Možnosti odstranění zápachu na stokové síti. In Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. s. 195-202. ISBN: 978-80-86020-85-3.
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; DOČKALOVÁ, O. Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu s obcí Sudice, okr. Blansko. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. s. 1-11.
  Detail

  HLUŠTÍK, P. Practical assessment of the SWMM programme. In AEE 2017. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017. s. 1-5. ISSN: 1755-1307.
  Detail Odkaz

 • 2016

  HLUŠTÍK, P.; VÁCLAVÍK, V.; DVORSKÝ, T. Causes and impacts of dropping water consumption on a wastewater treatment plant. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. 1. Florida: Taylor & Francis Group, 2016. s. 419-424. ISBN: 978-1-138-03224-8.
  Detail Odkaz

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; VEDRA, P. Studie odkanalizování obcí ve vlastnictví VAK Kroměříž. In Městské vody 2016. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2016. s. 103-106. ISBN: 978-80-86020-83- 9.
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; ČERVENKOVÁ, M.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J. PYROLYSIS IN THE FIELD OF SLUDGE MANAGEMENT AT WASTEWATER TREATMENT PLANTS. In 16th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016_Energy and Clean Technologies_Book 4. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 557-564. ISBN: 978-619-7105-63-6. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; ÚTERSKÝ, M.; VÁCLAVÍK, V.; DVORSKÝ, T. Use of the program SWMM to simulate rainfall runoff from urbanized areas. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. 1. Florida: CRC Press/Balkema, 2016. s. 413-418. ISBN: 9781315393827.
  Detail Odkaz

  JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P. Energetické úspory na čistírně odpadních vod v důsledku řízení biologického čištění. In Odpadové vody 2016. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 43-47. ISBN: 978-80-89882-00- 7.
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.; MALANÍK, S. Provozování tlakové kanalizace. Brno: VUTIUM, 2016. 150 s. ISBN: 978-80-214-5453- 8.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; WEIGNER, T. Výzkumná zpráva HS1266N1014 SAKO Brno, a.s. - Optimalizace kalového hospodářství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2016. s. 1-46.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Progresivní technologie zpracování čistírenských kalů. In Odpadové vody 2016. 1. Bratislava: NOI Bratislava pro Asociáciu čistiarenskch expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 281-286. ISBN: 978-80-89882-00- 7.
  Detail

  DVORSKÝ, T.; VÁCLAVÍK, V.; HLUŠTÍK, P. Waste water treatment in North Moravia and Silesia, from the past to the present. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. 1. Florida: Taylor & Francis Group, 2016. s. 389-394. ISBN: 978-1-138-03224-8.
  Detail Odkaz

 • 2015

  HLUŠTÍK, P.; JEDLIČKOVÁ, V. Biological pond in the village Krumsin. In JUNIORSTAV 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 256-263. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

  HLUŠTÍK, P. Recenze na článek doktoranda Daniela Poláška Membránové bioreaktory: Ucpávání a způsoby čištění membrán/ membránových modulů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 258-258.
  Detail

  HLUŠTÍK, P. Recenze na článek doktoranda Jakuba Račka na článek Testování prototypu systému využití šedých vod. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 259-259.
  Detail

  HLUŠTÍK, P. Recenze na článek Odbourávání mikropolutantů na ČOV Mikulov ze sborníku JUNIORSTAV 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 260-260.
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Vliv kvality odpadní vody z alternativních způsobů odkanalizování na technologii ČOV. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava, Slovenská republika: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2015. s. 362-366. ISBN: 978-80-89740-08- 6.
  Detail

  ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Softwarové prostředí pro simulaci odlehčovacích komor. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava, Slovenská republika: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2015. s. 419-426. ISBN: 978-80-89740-08- 6.
  Detail

  ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Software environment for the assessment of combined sewer overlows in sewer systems. In 15th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015 - Ecology, Economics, Education and Legislation. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2015. s. 455-462. ISBN: 978-619-7105-40-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Možnosti posouzení odlehčovacích komor v softwarovém prostředí. In Městské vody 2015. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2015. s. 267-273. ISBN: 978-80-86020-81- 5.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Inženýrské sítě – eliminace drenážního efektu. Vodovod. info, 2015, roč. 2015, č. 11, s. 1-3. ISSN: 1804- 7157.
  Detail Odkaz

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Greywater recycling in buildings. In 15th International multidisciplinary scientific goeoconference SGEM 2015 - Energy and Clean Technologies. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2015. s. 283-290. ISBN: 978-619-7105-38-4. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; GLOMBOVÁ, P. Navrhování stokových sítí - Vybrané statě. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, 2015. 90 s. ISBN: 978-80-214-5299-2.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Výzkumná zpráva HS12557265 SVAK Boskovice Odborné posouzení projektové dokumentace ČOV Jedovnice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2015. s. 1-85.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; TLAŠEK, M.; BÝŠEK, M. Výzkumná zpráva č. 25/12521/15 - HS 12557096 ve věci součinnnosti na vývojovém projektu "SWIMM TRAINER". Brno: Vysoké učení technické v Brně, FAST, Centrum AdMaS, 2015. s. 1-39.
  Detail

 • 2014

  JEDLIČKOVÁ, V.; HLUŠTÍK, P. Intenzifikace čistírny odpadních vod. In Aktuální vodohospodářské problémy. 1. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostava, 2014. s. 40-47. ISBN: 978-80-248-3541- 9.
  Detail

  ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Technické ukazatele energetické náročnosti čistíren odpadních vod. In Městské vody 2014. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2014. s. 175-182. ISBN: 978-80-86020-79- 2.
  Detail

  ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P. Návrh technických ukazatelů energetické náročnosti čistíren odpadních vod. Vodovod. info, 2014, roč. 2014, č. 12, s. 1-7. ISSN: 1804- 7157.
  Detail Odkaz

  JEDLIČKOVÁ, V.; HLUŠTÍK, P. Návrh intenzifikace biologických rybníků sloužících pro čištění odpadních vod. In Městské vody 2014. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2014. s. 257-265. ISBN: 978-80-86020-79- 2.
  Detail

  ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P. Technické ukazatele energetické náročnosti čistíren odpadních vod. In Aktuální vodohospodářské problémy. 1. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 48-57. ISBN: 978-80-248-3541- 9.
  Detail

  KUDRNOVÁ, E.; HLUŠTÍK, P. Návrh hodnocení technických ukazatelů pro stokové systémy. TZB- info, 2014, roč. 16., č. 5., s. 1-9. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HLUŠTÍK, P. Recenze na článek Ing. Jakuba Račka Možnosti aplikace systémů využití šedých vod ve vybraných prádelnách - 108070. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014.
  Detail

  HLUŠTÍK, P. Recenze na článek Ing. Daniela Poláška Redukce dusičnanů z odpadních vod pomocí membránového biofilmového reaktoru - 108069. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014.
  Detail

  HLUŠTÍK, P. Recenze na článek Ing. Daniela Poláška Anaerobní membránové bioreaktory - Nadějná technologie s významnou budoucností? - 107440. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014.
  Detail

  HLUŠTÍK, P. Nabídka poskytnutí znalostí pro QIM Atelier, s.r.o. - Inovační voucher Jihomoravského kraje - Výzva 2013. Brno: Ústav vodního hospodářství obcí, 2014. s. 1-3.
  Detail

 • 2013

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. AMR - Advanced Materials Research, 2013, roč. 649, č. 649, s. 195-198. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

  VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; RACLAVSKÝ, J. Využití šedé vody ve zdravotních instalacích. Český instalatér, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 14-17. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  KUDRNOVÁ, E.; HLUŠTÍK, P. Návrh hodnocení technických ukazatelů pro stokové systémy. 12. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Košice: ELSEWA s.r.o., 2013. s. 1-9. ISBN: 978-80-89385-27- 0.
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.; RAČEK, J. Analýza využití šedých vod pro VŠ koleje v Brně. 12. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Košice: ELSEWA s.r.o., 2013. s. 1-9. ISBN: 978-80-89385-27- 0.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Energetická náročnost čistíren odpadních vod a stokových sítí. 12. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Košice: ELSEWA s.r.o., 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-89385-27- 0.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Energetická náročnost ČOV a stokových sítí. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2013. s. 344-349. ISBN: 978-80-89062-94- 2.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. Advanced Materials Research, 2013, roč. 649, č. 649, s. 195-198. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In enviBUILD BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012. 1. Zurich-Durnten, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2013. s. 195-198. ISBN: 978-3-03785-596- 6.
  Detail

 • 2012

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In Buildings and environment 2012. 1. Brno: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 269-272. ISBN: 978-80-214-4505- 5.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Energetická náročnost ČOV a stokových sítí. In Městské vody 2012. 1. Brno: ARDEC, s.r.o., 2012. s. 137-140. ISBN: 978-80-86020-75- 4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; POLÁŠEK, D.; HLUŠTÍK, P. Využití membránových bioreaktorů pro čištění průmyslových odpadních vod. In 44. konferencia vodohospodárov v priemysle. 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Katedra mapovania a pozemkových úprav, 2012. s. 124-133. ISBN: 978-80-227-3809- 5.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MARKOVÁ, L.; DOLEŽAL, O. Navrhování stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel - Venkovní podtlakové systémy stokových sítí. 1. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2012. 76 s. ISBN: 978-80-214-4665- 6.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. Vodní hospodářství, 2012, roč. 62., č. 2, s. 65-68. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. SOVAK, 2012, roč. 21., č. 2., s. 10-11. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. In 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, 2012. s. 189-193. ISBN: 978-80-89385-22- 5.
  Detail

 • 2011

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. In 10. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, 2011. s. 213-219. ISBN: 978-80-89385-17- 1.
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; POTUŽÁK, I. Měření propustnosti štítových česlí. In Městské vody 2011. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2011. s. 151-157. ISBN: 978-80-86020-73- 0.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. In Sanhyga 2011. 1. Piešťany: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2011. s. 97-100. ISBN: 978-80-89216-42- 0.
  Detail

  BIELA, R.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Problematika využití šedých a dešťových vod v budovách. In Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami. 1. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2011. s. 16-21. ISBN: 978-80-01-04819- 1.
  Detail

 • 2010

  HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Zkušenosti s hospodařením s dešťovými vodami v ČR. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 9. Zdravotno-technické stavby-Malé vodné diela- Krajina a voda. 1. Košice: Elsewa, 2010. s. 1-2. ISBN: 978-80-89385-11- 9.
  Detail

 • 2009

  HLUŠTÍK, P.; KUČERA, T. Průzkum a vyhodnocení technického stavu stokové sítě v obci Dolní Bojanovice. In Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí. 1. Brno: VUT v Brně FAST ÚVHO, 2009. s. 27-32. ISBN: 978-80-214-3862- 0.
  Detail

  VILÍM, D.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J. Vývoj balené MBR ČOV v rámci EU projektu Amedeus. Vodní hospodářství, 2009, roč. 59, č. 1, s. 7-10. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; VILÍM, D.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P. Development of containerised turn- key MBR plants. In Final MBR- Network Workshop. 1. Berlin: MBR- Network, 2009. s. 57-58. ISBN: 978-3-9811684-5- 7.
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Vyhodnocení technického stavu kanalizačních sítí. In AQUA 2009. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2009. s. 37-42. ISBN: 978-80-227-3157- 7.
  Detail

 • 2008

  VILÍM, D.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P. Vývoj MBR - mezinárodní výzkumný projekt AMEDEUS. In Nové trendy v čistírenství. 1. Tábor: ENVI- PUR, 2008. s. 24-31. ISBN: 978-80-254-3089- 7.
  Detail

 • 2007

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; DVOŘÁKOVÁ, D.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; BERÁNEK, J. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. 1. 1. Brno: Ardec, 2007. 164 s. ISBN: 80-86020-55- X.
  Detail

  HLUŠTÍK, P. Definice základních pravidel užívání dešťových vod v intravilánu. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. Brno: Ardec, s.r.o., 2007. s. 79-86. ISBN: 80-86020-52- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; DVOŘÁKOVÁ, D. Hospodaření s dešťovými vodami v době nastupujícího globálního oteplování. In Odpadní vody 2007. Brno: AČE ČR, 2007. s. 105-110. ISBN: 978-80-239-9618- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, J.; SKLENÁROVÁ, T.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J.; DVOŘÁKOVÁ, D. Nové cesty pro dešťové vody. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. 1. Brno: Ardec, s.r.o., 2007. s. 5-10. ISBN: 80-86020-52- 5.
  Detail

 • 2006

  HLAVÍNEK, P.; MIČÍN, J.; PRAX, P.; MIFEK, R.; HLUŠTÍK, P. Stokování a čištění odpadních vod. Stokování a čištění odpadních vod. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-274.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. Vodní hospodářství, 2006, roč. 56, č. 5, s. 163-165. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; HLUŠTÍK, P. Retence dešťových vod. Vodní hospodářství, 2006, roč. 56, č. 7, s. 230-233. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T. Nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaném území. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. Ardec, s.r.o., 2006. s. 83-90. ISBN: 80-86020-49- 5.
  Detail

  KUČERA, T.; RACLAVSKÝ, J.; PRAX, P.; HOLMA, D.; HLUŠTÍK, P. Projekt vodní hospodářství obcí. Projekt vodní hospodářství obcí. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-206.
  Detail

 • 2005

  HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J. Využití retence dešťových vod v městském odvodnění. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Stará Lesná: 2005. s. 390-397. ISBN: 80-89062-42- 3.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., SKLENÁROVÁ, T., HLUŠTÍK, P. Úloha retence dešťových vod v nové koncepci městského odvodnění. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. s. 293-296. ISBN: 80-86020-46- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, Petr; SKLENÁROVÁ, Tatiana; HLUŠTÍK, Petr. Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu. In Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU. Bedřichov: ČVUT v Praze, 2005. s. 49-54. ISBN: 80-01-03272- 8.
  Detail

 • 2003

  HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; ŠULCOVÁ, V. ČOV za deště. In Odvodnění urbanizovaných území koncepční přístup. 1. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 2003. s. 203-215. ISBN: 80-86020-39- 8.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; JÁNOŠOVÁ, B.; UHMANNOVÁ, T.; HLUŠTÍK, P. Kvantitativní a kvalitativní parametry znovu- užití odpadních vod. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 185 ( s.)ISBN: 80-86020-41- X.
  Detail

  HLUŠTÍK, P. Dosazovácí nádrž za deště. In Problematika vodního hospodářství 2003. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2003. s. 56 ( s.)ISBN: 80-01-02844- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; ŠULCOVÁ, V. Čistírna odpadních vod za deště. In Odpadní vody - WASTEWATER 2003. Praha, Česká republika: AČE ČR, 2003. s. 415-418. ISBN: 80-239-0573- 2.
  Detail

 • 2002

  HLUŠTÍK, P. Původ znečištujících látek splaškových odpadních vod. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV. Brno: NOEL 2002, 2002. s. 207 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
  Detail

  HLUŠTÍK, P. Anorganické a organické sloučeniny v splaškových odpadních vodách. In Problematika vodního hospodářství. ČVUT v Praze, Fakulta stavební: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2002. s. 33 ( s.)ISBN: 80-01-02644- 2.
  Detail

  HLUŠTÍK, P. Anorganické a organické sloučeniny v splaškových odpadních vodách. In Problematika vodního hospodářství. Praha: ČVUT Praha, katedra zdravotního inženýrství, 2002. s. 33 ( s.)ISBN: 80-01-02644- 2.
  Detail

  HLUŠTÍK, P. Anorganické a organické sloučeniny ve splaškových vodách a průmyslových odpadních vodách. In Aktuálné problémy vodného hospodárstva obcí. Bratislava: Stavební fakulta STU v Bratislavě, 2002. s. 173 ( s.)ISBN: 80-227-1793- 2.
  Detail

 • 2001

  HLUŠTÍK, P., ŠULCOVÁ, V. Spolehlivost čistíren odpadních vod. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno, ČR: Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, 2001. s. 103 ( s.)ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  HLUŠTÍK, P., ŠULCOVÁ, V. Spolehlivost čistíren odpadních vod. In Odpadní vody - Wastewater 2001. Praha: AČE ČR, 2001. s. 485 ( s.)ISBN: 80-238-6917- 5.
  Detail

  HLUŠTÍK, P., ŠULCOVÁ, V. Stanovení spolehlivosti čistírny odpadních vod a jejích technologických prvků. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2001. Brno, ČR: VUT, FAST, ÚVHO, 2001. s. 155 ( s.)ISBN: 80-86020-33- 9.
  Detail

  HLUŠTÍK, P. Čistírny odpadních vod a jejich spolehlivost. In Voda a životní prostředí. Brno, ČR: VUT FAST, ÚVHO, 2001. s. 5 ( s.)ISBN: 80-86020-35- 5.
  Detail

  ŠULCOVÁ, V., HLUŠTÍK, P. Spolehlivost čistíren odpadních vod. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: VUT v Brně, FAST, VST, 2001. s. 103 ( s.)ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  HLUŠTÍK, P., ŠULCOVÁ, V. Spolehlivost čistíren odpadních vod. In Odpadní vody - WASTEWATER 2001. Praha, Česká republika: AČE ČR, 2001. s. 485 ( s.)ISBN: 80-238-6917- 5.
  Detail