doc. RNDr.

Pavel Rovnaník

Ph.D.

CHE – docent

+420 541 147 632
rovnanik.p@vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

  • ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.: RC LifeTime; RC LifeTime. http://rc-lifetime.stm.fce.vutbr.cz. URL: http://rc-lifetime.stm.fce.vutbr.cz. (software)

  • ROVNANÍK, P.: SYLIVA; Syntetický litografický vápenec. chrám sv. Mikuláše, Znojmo. URL: http://www.fce.vutbr.cz/che. (funkční vzorek)

  • ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.: AAS-EP; Materiál pro výrobu požárně odolných stavebních prvků. FAST VUT v Brně Ústav chemie Žižkova 17, Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/che. (funkční vzorek)