doc. RNDr.

Pavel Rovnaník

Ph.D.

CHE – docent

+420 541 147 632
rovnanik.p@vutbr.cz

Publikace

 • 2024

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; NÁPRAVNÍK, P.; KOCÁB, D.; LISZTWAN, D.; ROVNANÍK, P.; HAJZLER, J.; BÍLEK, V. Comprehensive study of moist curing duration and activator type on mechanical properties, shrinkage, and cracking of alkali-activated slag. Construction and building materials, 2024, roč. 416, č. 2024, s. 1-19. ISSN: 0950-0618.
  Detail Odkaz

 • 2023

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; SEDLAČÍK, M.; CÁBA, V.; SMILEK, J.; ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ROVNANÍK, P.; FLÁDR, J. Physico-Chemical Properties of Lithium Silicates Related to Their Utilization for Concrete Densifiers. Materials, 2023, roč. 16, č. 6, ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  SEDLAČÍK, M.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; CÁBA, V.; SMILEK, J.; ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ROVNANÍK, P.; FLÁDR, J. Structural investigation of lithium silicate concrete densifiers gelation process. Non-Traditional Cement and Concrete. Brno: 2023. s. 62-62. ISBN: 978-80-87434-09-3.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L. Effect of Moisture on the Piezoresistive Properties of Aluminosilicate-Based Building Materials. In International RILEM Conference on Synergising Expertise towards Sustainability and Robustness of Cement-based Materials and Concrete Structures SynerCrete’23 - Volume 1. RILEM Bookseries. Switzerland: Springer, 2023. s. 313-324. ISBN: 978-3-031-33210-4. ISSN: 2211-0844.
  Detail Odkaz

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MIZEROVÁ, C.; ROVNANÍK, P. Impedance spectroscopy – comparison of dielectric model with experimental results. In 26st International Conference on Building Materials, Products and Technologies. Journal of Physics: Conference Series. United Kingdom: IOP Publishing, 2023. s. 1-10. ISSN: 1742-6588.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ROVNANÍK, P.; KARLÍKOVÁ, H.; KUSÁK, I. Effect of Moisture on the Electrical Properties of Portland Cement-Based and Alkali-Activated Slag Mortars. In Special Concrete and Composites - 18th International Conference. AIP Conference Proceedings. Melville, NY, USA: AIP Publishing, 2023. s. 1-6. ISSN: 1551-7616.
  Detail Odkaz

 • 2022

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MIZEROVÁ, C.; ROVNANÍK, P. Impedance Spectroscopy – Comparison of Dielectric Models with a Real RC Circuit. In 25st International Conference on Building Materials, Products and Technologies. Journal of Physics: Conference Series. United Kingdom: IOP Publishing, 2022. s. 1-7. ISSN: 1742-6588.
  Detail

  MIZEROVÁ, C.; ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; SCHMID, P. Senzorické vlastnosti metakaolinového geopolymeru s uhlíkovými nanotrubičkami při zatěžování v tlaku. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 546-550. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail Odkaz

  ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; BAYER, P. Effect of water saturation on the electrical properties of cement and alkali-activated slag composites with graphite conductive admixture. Construction and building materials, 2022, roč. 361, č. 129699, ISSN: 0950-0618.
  Detail Odkaz

  MIZEROVÁ, C.; ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L. Self-Sensing Properties of Carbon Black or Graphite Modified Fly Ash Geopolymer under Flexure. In Solid State Technologies and Modern Production. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2022. s. 103-108. ISBN: 978-3-0364-1171-2. ISSN: 1012-0394.
  Detail Odkaz

 • 2021

  ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; SCHMID, P. Self-Sensing Properties Of Fly Ash Geopolymer Composite With Graphite Filler. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2020: 17th International Conference. AIP conference proceedings. United States of America: AIP Publishing, 2021. s. 1-7. ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail Odkaz

  MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P. Conductive Metakaolin Geopolymer with Steel Microfibres. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech publications Ltd., 2021. s. 59-64. ISSN: 1662-9779.
  Detail Odkaz

  ROVNANÍK, P.; MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; SCHMID, P. SELF-SENSING PROPERTIES OF THE SLAG GEOPOLYMER COMPOSITE WITH GRAPHITE POWDER UNDER FLEXURE. CoMS-2020/21 Construction Materials for a Sustainable Future, Proceedings of the 2nd International Conference, Volume 1. Ljubljana: Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, 2021. s. 269-275. ISBN: 978-961-94071-8-9.
  Detail Odkaz

  MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; ROVNANÍK, P. Self-Sensing Properties of Fly Ash Geopolymer Doped with Carbon Black under Compression. Materials, 2021, roč. 14, č. 16, s. 1-11. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2020

  MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK P.; BAYER, P. Uhlíkové nanotrubičky v metakaolinových geopolymerních maltách se zvýšenou elektrickou vodivostí. Juniorstav 2020 Sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 646-651. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail Odkaz

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MIZEROVÁ, C.; ROVNANÍK, P. Impedance spectroscopy measurement of metakaolin-based alkali-activated building materials. In 23st International Conference on Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2020. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2019

  MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P. Enhanced Electrical Properties of Fly Ash Geopolymer Composites with Carbon Nanotubes. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. softcover. Švýcarsko: Trans Tech publications, 2019. s. 137-142. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1662-9779.
  Detail Odkaz

  TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; MIZEROVÁ, C.; SCHMID, P. Comparison of the effect of different additives on acoustic emission parameters obtained during three-point bending tests of alkali-activated slag composites. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, 2019, roč. 105, č. 2019, s. 496-502. ISSN: 1350-6307.
  Detail Odkaz

  MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK, P. Application of carbon black in conductive fly ash geopolymer mortars. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. United Kingdom: IOP Publishing, 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Odkaz

  ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍK, P. Components of the Fracture Response of Alkali-Activated Slag Composites with Steel Microfibers. Applied Sciences - Basel, 2019, roč. 9, č. 9, s. 1-14. ISSN: 2076-3417.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; BAYER, P.; SCHMID, P.; FIALA, L. Electrical and Self-Sensing Properties of Alkali-Activated Slag Composite with Graphite Filler. Materials, 2019, roč. 12, č. 1, s. 1-16. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  MIKHAILOVA, O.; DEL CAMPO, A.; ROVNANÍK, P.; FERNÁNDEZ, J.; TORRES-CARRASCO, M. In situ characterization of main reaction products in alkali-activated slag materials by Confocal Raman Microscopy. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2019, roč. 99, č. 1, s. 32-39. ISSN: 0958-9465.
  Detail Odkaz

  TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P. Vliv obsahu sazí na aktivitu akustické emise při cyklickém namáhání kompozitních materiálů. DEFEKTOSKOPIE 2019 NDE for Safety. Praha: VUT v Brně a ČNDT z.s., 2019. s. 131-137. ISBN: 978-80-214-5799-7.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; SCHMID, P. Self-Sensing Properties of Alkali-Activated Slag Composite with Carbon Black during Bending Test. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. softcover. Švýcarsko: Trans Tech publications, 2019. s. 167-172. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1662-9779.
  Detail Odkaz

  MIZEROVÁ, C.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P. Blended red brick powder/metakaolin geopolymers. In PAPERS AND POSTERS PROCEEDINGS 15th International Congress on the Chemistry of Cement. 5th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. Praha: Research Institute of Binding Materials Prague, 2019. s. 1-8. ISSN: 2523-935X.
  Detail

  MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK, P. Electrical properties of fly ash geopolymer composites with graphite conductive admixtures. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. s. 72-76. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
  Detail Odkaz

  ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P. Sensing properties of slag-based geopolymer composite with carbon fi-bers under compressive loading. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES 2019. Vilnius, Litva: VGTU Press, 2019. s. 146-151. ISBN: 978-609-476-197-3.
  Detail Odkaz

  ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; MIZEROVÁ, C.; SCHMID, P. Piezorezistivní odezva popílkového geopolymeru s uhlíkovými sazemi během tlakového namáhání. 16. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY. Sekurkon, 2019. s. 31-37. ISBN: 978-80-86604-81-7.
  Detail

  HALAŠTA, L.; ROVNANÍK, P.; MIKHAILOVA, O. Effect of geopolymer composition on the mechanical and rheological properties. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Publishing, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail Odkaz

  ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; BAYER, P.; SCHMID, P.; FIALA, L. Comparison of electrical and self-sensing properties of Portland cement and alkali-activated slag mortars. Cement and Concrete Research, 2019, roč. 118, č. 1, s. 84-91. ISSN: 0008-8846.
  Detail Odkaz

  MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P. Steel microfibres in fly ash geopolymer for multifunctional conductive composites. In FIBRE CONCRETE 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. United Kingdom: IOP Publishing, 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Odkaz

 • 2018

  ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I. Electrical Properties of Steel Fibre Reinforced Alkali-Activated Slag Composite. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (print). 1. Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. s. 55-60. ISBN: 978-3-0357-1240-7. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Crack Initiation of Alkali-activated Slag Based Composites with Graphite Filler. In Key Engineering Materials: Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 57-60. ISBN: 978-3-0357-1096-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; MÍKOVÁ, M.; KUSÁK, I.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L. SELF-SENSING PROPERTIES OF ALKALI-ACTIVATED SLAG COMPOSITE WITH CARBON NANOTUBES. In SynerCrete '18 "Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing expertise and Bridging Scales of Space and Time". Paris, France: Rilem Publications S.A.R.L., 2018. s. 473-478. ISBN: 978-2-35158-202-2.
  Detail

  MIKHAILOVA, O.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P. Influence of Polymer Additives on Mechanical Fracture Properties and on Shrinkage of Alkali Activated Slag Mortars. In Key Engineering Materials: Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 39-44. ISBN: 978-3-0357-1096-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P. Experimental evaluation of the effect of carbon fibres on acoustic emission parameters obtained during compressive strength tests of alkaliactivated slag composites. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně

  ROVNANÍK, P.; MÍKOVÁ, M.; KUSÁK, I.; BAYER, P. Differences in electrical properties of Portland cement and alkali-activated slag mortars. In 16th International Conference Silicate Binders, ICBM 2017. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2018. s. 15-20. ISBN: 978-30-3571-348-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail Odkaz

  ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P. Fracture response of alkali-activated slag mortars reinforced by carbon fibres. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; VYŠVAŘIL, M.; GRZESZCZYK, S.; JANOWSKA-RENKAS, E. Rheological properties and microstructure of binary waste red brick powder /metakaolin geopolymer. Construction and building materials, 2018, roč. 188, č. 1, s. 924-933. ISSN: 0950-0618.
  Detail Odkaz

  ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍK, P. Components of fracture response of alkali-activated slag mortars with steel fibres. The 9th International Conference on Multiscale Material Modeling Abstrakt Book. Osaka: 2018. s. 302-302.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; MIKHAILOVA, O. Influence of polymer admixtures on the rheological properties and heat of hydration of alkali activated slag pastes. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2018. s. 217-222. ISBN: 978-30-3571-348-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail Odkaz

  TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P. Comparison of the effect of different additives on acoustic emission parameters obtained during three-point bending tests of alkali-activated slag composites. Elsevier, 2018. s. 12-12.
  Detail

  MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P. Effect of polyethylene glycol on the rheological properties and heat of hydration of alkali activated slag pastes. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing Ltd, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Odkaz

 • 2017

  ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Effect of graphite filler on crack initiation of alkali- activated slag based composites. Proceedings of the International Conference NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE VI. Brno: Brno University of Technology, 2017. s. 52-53. ISBN: 978-80-214-5507- 8.
  Detail

  MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P. Stability of Polymer Admixtures in Alkaline Media. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. Switrzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 145-153. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail Odkaz

  ROVNANÍK, P. VLIV PLASTIFIKAČNÍCH PŘÍSAD NA PRŮBĚH TUHNUTÍ A REOLOGII ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY. In 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 139-142. ISBN: 978-80-7560-060-8.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; SCHMID, P. SENZORICKÉ VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉHO STRUSKOVÉHO KOMPOZITU PŘI ZATĚŽOVÁNÍ V TLAKU. XXIII. medzinárodná konferencia CONSTRUMAT 2017 zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2017. s. 75-81. ISBN: 978-80-227-4689-2.
  Detail

  FIALA, L.; JERMAN, M.; ROVNANÍK, P.; ČERNÝ, R. Basic physical, mechanical and electrical properties of electrically enhanced alkali-activated aluminosilicates. Materiali in Tehnologije, 2017, roč. 51, č. 6, s. 1005-1009. ISSN: 1580-3414.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MÍKOVÁ, M.; ROVNANÍK, P. Influence of Carbon Admixtures to the Electrical Conductivity of Slag Mortars. In MSMF8 - Materials Structure and Micromechanics of Fracture VIII. Solid State Phenomena. Trans Tech Publication Ltd, 2017. s. 465-468. ISBN: 978-3-03835-626-4. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Effect of carbon nanotubes on the mechanical fracture properties of alkali-activated materials. In Research and modelling in civil engineering 2017. 1. 2017. s. 37-50. ISBN: 978-83-7365-474-7.
  Detail

  VYHLÍDAL, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KLUSÁK, J.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; KERŠNER, Z. Effect of different material of inclusion on resistance to crack propagation in fine-grained cement- based composite. Proceedings 20th International Conference on Composite Structures. Bologna: Societa editrice esculapio, 2017. s. 145-146. ISBN: 978-889-385-041- 4.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; ROVNANÍK, P. Impact of graphite admixture on electrical properties of alkali-activated slag mortars. In Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering Conference, DYN-WIND 2017. MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. Slovensko: EDP Sciences, 2017. s. 1-5. ISSN: 2261-236X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; ROVNANÍK, P. Effect of steel fibres dosage in alkali-activated slag mortars on acoustic emission obtained during three-point bending tests. In MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences – Web of Conferences, 2017. s. 1-5. ISSN: 2261-236X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z. Mechanical Fracture Properties of Alkali-Activated Slag with Graphite Filler. In Structural and Physical Aspects of Construction Engineering. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. s. 43-48. ISSN: 1877-7058.
  Detail Odkaz

  FIALA, L.; ROVNANÍK, P.; ČERNÝ, R. Experimental analysis of electrical properties of composite materials. In AIP Conference Proceedings: PROCEEDINGS OF THE 6TH INTERNATIONAL ADVANCES IN APPLIED PHYSICS AND MATERIALS SCIENCE CONGRESS & EXHIBITION: (APMAS 2016). AIP conference proceedings. 1809. AIP Publishing, 2017. s. 020016-1 (020016-6 s.)ISBN: 978-0-7354-1477-8. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; MÍKOVÁ, M.; KUSÁK, I. Electrical Properties of Alkali-Activated Slag Mortar with Carbon Fibres. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 100-105. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; MÍKOVÁ, M.; KUSÁK, I. Electrical properties of alkali-activated slag composite with combined graphite/CNT filler. In 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies, IMST 2017;. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2017. s. 1-9. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  FIALA, L.; ROVNANÍK, P.; ČERNÝ, R. Investigation of the Joule's effect in electrically enhanced alkali- activated aluminosilicates. cement-wapno- beton, 2017, roč. 22, č. 3, s. 201-210. ISSN: 1425-8129.
  Detail

 • 2016

  TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; PAZDERA, L. Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks during Three - point Bending Test. In 54th International Conference on Experimental Stress Analysis. 1. Czech Republic: Copyright © 2016 Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 1-4. ISBN: 978-80-261-0624-1.
  Detail

  MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P. APPLICATION OF POLYMER ADMIXTURES TO IMPROVE PERFOMANCE OF ALKALI ACTIVATED BINDERS. In iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2016. 1. Prague, Czech Republic: Czech Technical Universiry, 2016. s. 114-120. ISBN: 978-80-01-05979-1.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; ROVNANÍK, P. Electric conductivity changes in geopolymer samples with added carbon nanotubes. In ICEBMP 2015 - Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. s. 157-161. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ROVNANÍK, P.; ŠAFRÁNKOVÁ, K. Thermal behaviour of metakaolin/fly ash geopolymers with chamotte aggregate. Materials, 2016, roč. 2016, č. 9, s. 1-13. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z. Mechanical fracture properties of alkali- activated slag with graphite filler. SPACE 2016. Košice: Technical University of Košice, 2016. s. 1-2. ISBN: 978-80-553-2643- 6.
  Detail

  MIKHAILOVA, O.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P. The Effect of the Organic Additives on the Mechanical Fracture Properties and Shrinkage of Alkali Activated Slag Mortars. 24th International Conference on materials and Technology. Ljubljana, Slovenia: 2016. s. 155-155. ISBN: 978-961-94088-0- 3.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; RYPÁK, P.; TIMČAKOVÁ, K.; PAZDERA, L.; ROVNANÍK, P. Non-traditional Non-destructive Testing of the Alkali-activated Slag Mortar during the Hardening. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 1, s. 7-10. ISSN: 1580-2949.
  Detail Odkaz

  ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. STUDIUM PRŮBĚHU ALKALICKÉ AKTIVACE CIHELNÉHO STŘEPU. In 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář - Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 87-90. ISBN: 978-80-7395-986- 9.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; BAYER, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Carbon nanotube reinforced alkali-activated slag mortars. Construction and building materials, 2016, roč. 119, č. 1, s. 223-229. ISSN: 0950-0618.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; FIALOVÁ, B. Effect of curing regime on the properties of alkali-activated slag/limestone mortar subjected to high temperatures. In 14th International Conference Silicate Binders, ICBM 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 37-41. ISBN: 9783038357407. ISSN: 0255-5476.
  Detail Odkaz

  MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P. Effect of polymer admixtures on metakaolin-based geopolymer. In 14th International Conference Silicate Binders, ICBM 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 67-71. ISBN: 9783038357407. ISSN: 0255-5476.
  Detail Odkaz

  ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; DANĚK, P.; ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V. Vliv tuhosti zkušebního zařízení na stanovení lomových parametrů kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky. In Sborník příspěvků vědecké konference "Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2016". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-3917- 2.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; ŘEZNÍK, B.; ROVNANÍKOVÁ, P. Blended alkali-activated fly ash / brick powder materials. Procedia Engineering, 2016, roč. 151, č. 1, s. 108-113. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ČEKON, M.; ROVNANÍK, P.; INGELI, R. Optical advances in the field of selected solar technologies for exploitation in building energy efficiency. The Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment, 2016, roč. 2015, č. 1, s. 723-735. ISSN: 2186-2311.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; FIALOVÁ, B.; MIKHAILOVA, O. Vliv uhlíkových nanotrubiček na vznik mikrotrhlin v popílkovém geopolymeru. In NDT konference v České republice 2015. Brno: Brno University of Technology and CNDT, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5315- 9.
  Detail

  MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P. Effect of organic additives on shrinkage of AAS mortars. In NDT konference v České republice 2015. Brno: Brno University of Technology and CNDT, 2016. s. 25-30. ISBN: 978-80-214-5315- 9.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P. Porovnání výsledků nedestruktivních a lomových testů těles z vybraných bezcementových kompozitů. In NDT konference v České republice 2015. Brno: Brno University of Technology and CNDT, 2016. s. 68-77. ISBN: 978-80-214-5315- 9.
  Detail

  MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P. Effect of polyethylene glycol addition on metakaolin-based geopolymer. In International Conference on Ecology and new Building materials and products, ICEBMP 2016. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. s. 222-228. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P. Study of Metakaolin- Based Geopolymer with Addition of Polymer Admixtures. In World Academy of Science, Engineering and Technology conference proceedings. World Academy of Science, Engineering and Technology. 18. Rome, Italy: International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 2016. s. 1308-1311. ISSN: 2010-376X.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Effect of carbon nanotubes on the mechanical fracture properties of fly ash geopolymer. In International Conference on Ecology and new Building materials and products, ICEBMP 2016. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. s. 321-328. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2015

  ROVNANÍK, P.; MIKHAILOVA, O.; DUFKA, A. VLIV SLOŽENÍ ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY NA PRŮBĚH HYDRATAČNÍ REAKCE A MECHANICKÉ VLASTNOSTI. In 37. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 81-84. ISBN: 978-80-7395-899- 2.
  Detail

  FIALOVÁ, B.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P. VLIV UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIČEK NA VLASTNOSTI POPÍLKOVÉHO GEOPOLYMERU. In XXI. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
  Detail

  RYPÁK, P.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P. Effect of carbon nanotubes and hydroxypropyl methylcellulose on the mechanical properties and cracking tendency of alkali- activated slag. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. 2015. s. 25-29. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P. Effect of polymer admixtures on alkali- activated slag mortars. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 145-150. ISBN: 978-3-03835-587- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P. SLEDOVÁNÍ VLIVU AMORFNÍHO SiO2 NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI A PRŮBĚH HYDRATACE CEMENTOVÝCH PAST. In 37. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. 2015. s. 73-76. ISBN: 978-80-7395-899- 2.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; RYPÁK, P.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; ROVNANÍK, P. Non-Destructive Testing during the Hardening of Alkali- Activated Slag. In Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Applied Mechanics and Materials. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 329-332. ISBN: 978-3-03835-413- 0. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P. Effect of Carbon Nanotubes in Metakaolin-based Geopolymer Mortars on fracture toughness parameters and Acoustic Emission Signals. In BRITTLE MATRIX COMPOSITES 11. Warsaw: ZTUREK Research-Scientific Institute, 2015. s. 261-267. ISBN: 978-83-89687-96-8.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P. Effect of Carbon Nanotubes in Alkali Activated Slag Mortars on Basic Fracture Parameters Obtained via Double-K Fracture Model. In Brittle Matrix Composites 11. Warsaw: ZTUREK Research-Scientific Institute, 2015. s. 279-288. ISBN: 978-83-89687-96-8.
  Detail

  NĚMEČEK, J.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; VESELÝ, V.; ROVNANÍK, P. Fracture Process in a Fine – Grained Cement – Based Composite Monitored with Nanoindentation and Acoustic Emission. In Mechanical properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech publications, 2015. s. 47-50. ISBN: 978-3-03835-555-7. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; DUFKA, A. EFFECT OF THE AGGREGATE TYPE ON THE PROPERTIES OF ALKALI-ACTIVATED SLAG SUBJECTED TO HIGH TEMPERATURES. Materiali in tehnologije, 2015, roč. 49, č. 5, s. 709-713. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  MIKHAILOVA, O.; RYPÁK, P.; ROVNANÍK, P. EFFECT OF CURING CONDITIONS ON THE PROPERTIES OF, ALKALI- ACTIVATED SLAG. In Geopolymers: The route to eliminate waste and emissions in ceramic and cement manufacturing. 1. Bologna. Italy: Societa Ceramica Italiana, 2015. s. 136-139. ISBN: 978-1-326-37732- 8.
  Detail

  ČEKON, M.; ROVNANÍK, P. Optical performance of colored crystalline solar cells for building energy efficient application. Procedia Manufacturing, 2015, roč. 2, č. 2, s. 342-347. ISSN: 2351-9789.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2014

  VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; ROVNANÍK, P.; DROCHYTKA, R. Evaluation of FRP/wood adhesively bonded epoxy joints on environmental exposures. Journal of Adhesion Science and Technology, 2014, roč. 28, č. 14-15, s. 1405-1417. ISSN: 0169-4243.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; RYPÁK, P.; MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P. Advanced Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks during the Hardening of Alkali- activated Slag. In INTERNATIONAL CONFERENCE EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2014. 1. Česká republika: Výzkumný a zkušební ústav s.r.o., 2014. s. 159-162. ISBN: 978-80-261-0376- 9.
  Detail

  FIALOVÁ, B.; ROVNANÍK, P. Vliv přítomnosti uhlíkových nanotrubiček v geopolymeru na bázi metakaolinu. In Metakaolin 2014 - odborný seminář. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 16-21. ISBN: 978-80-214-4881- 0.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Effect of Spontaneous Drying on Mechanical Parameters of Alkali- Activated Slag Mortar. In 2nd International Conference on Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, SPACE 2013. Advanced Materials Research. 2014. s. 144-147. ISBN: 978-3-03835-147- 4. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; BAYER, P. Effect of water-soluble carbon nanotubes on the mechanical properties and early hydration of alkali- activated slag. In 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products, ICEBMP 2014. Advanced Materials Research. 2014. s. 118-121. ISBN: 978-3-03835-188- 7. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P. The Effect of the Carbon Nanotubes on the Mechanical Fracture Parameters and Acoustic Emission Signals of Alkali Activated Slag Mortar. In Proc. of the 6 th Int. Conf. on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: EDIS publishing house University of Zilina, 2014. s. 315-319. ISBN: 978-80-554-0844- 6.
  Detail

  Rovnaníková, P., Schmid, P., Rovnaník, P. Korozní chování betonu s částečnou náhradou cementu zeolitem. In CONSTRUMAT 2014. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P. EFFECT OF CARBON NANOTUBES ON THE MECHANICAL FRACTURE PARAMETERS AND MICROSTRUCTURE OF ALKALI ACTIVATED SLAG MORTARS. International Journal of Research in Engineering and Technology, 2014, roč. 3, č. 13, s. 52-56. ISSN: 2321- 7308.
  Detail Odkaz

  ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P. EFFECT OF CARBON NANOTUBES ON THE MECHANICAL FRACTURE PARAMETERS AND MICROSTRUCTURE OF ALKALI ACTIVATED SLAG MORTARS. In Non-Traditional Cement & Concrete V. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 179-182. ISBN: 978-80-214-4867- 4.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P. The Effect of the Carbon Nanotubes on the Mechanical Fracture Properties of Alkali Activated Slag Mortars. In Dynamic of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Applied Mechanics and Materials. 1. Switzerland: Trans tech Publication, 2014. s. 243-246. ISBN: 978-3-03835-197-9. ISSN: 1660-9336.
  Detail

 • 2013

  RINNOVÁ, M.; ROVNANÍK, P. VLIV SLOŽENÍ A MNOŽSTVÍ ALKALICKÉHO AKTIVÁTORU NA VLASTNOSTI GEOPOLYMERŮ. In Metakaolin 2013 - odborný seminář. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 76-82. ISBN: 978-80-214-4692- 2.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; BAYER, P. VLIV MNOŽSTVÍ AKTIVÁTORU NA VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY. In Construction Materials. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 83-88. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P. STUDIUM TVORBY TRHLIN PŘI TUHNUTÍ ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY POMOCÍ AKUSTICKÉ EMISE. In Alternativní stavební pojiva. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 61-68. ISBN: 978-80-214-4773- 8.
  Detail

  RINNOVÁ, M.; ROVNANÍK, P. Vliv složení směsi na strukturu a vlastnosti geopolymerního pojiva. Stavební obzor, 2013, roč. 2013, č. 5, s. 132-136. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; ROUSKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P. VÝVIN HYDRATAČNÍHO TEPLA PŘI HYDRATACI PORTLANDSKÉHO CEMENTU S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU ZEOLITEM. In 35. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 77-80. ISBN: 978-80-7395-611- 0.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Characterization of alkali activated slag paste after exposure to high temperatures. Construction and building materials, 2013, roč. 47, č. 1, s. 1479-1487. ISSN: 0950- 0618.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Vliv podmínek vysychání zkušebních těles na mechanické parametry jemnozrnného kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. 1. Košice: Technical University of Košice, 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-553-1488- 4.
  Detail

 • 2012

  ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Korozní odolnost betonů s přídavkem cihelného střepu. In Construmat 2012 - Zborník prispevkov z XVIII. medzinárodnej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2012. s. 71-75. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

  ROVNANÍK, P. PŮSOBENÍ VYSOKÝCH TEPLOT NA GEOPOLYMER NA BÁZI METAKAOLINU. In Metakaolin 2012 - odborný seminář. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 32-38. ISBN: 978-80-214-4438- 6.
  Detail

  VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; ROVNANÍK, P. Influence of different mixing ratios of adhesives for wood bondline quality. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2012, roč. 70, č. 11, s. 1148-1151. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  VRÁBLÍK, L.; KŘÍSTEK, V.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P. Stochastická analýza pokročilých modelů dotvarování a smršťování betonu. In Mosty/ Bridges 2012. Brno, Česká republika: 2012. s. 237-240. ISBN: 978-80-86604-56- 5.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P.; VOŘECHOVSKÁ, D. Probabilistic modelling of concrete structures degradation. In 5th International conference on Reliable Engineering Computing, REC 2012. Brno, Česká republika: 2012. s. 559-566. ISBN: 978-80-214-4507- 9.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; KRIVENKO, P.; ROVNANÍK, P.; GUZIY, S. Low temperature building ceramics based on alkaline aluminosilicates. In 18. International Baustofftagung, IBAUSIL. Německo: 2012. s. 1131-1138. ISBN: 978-3-00-034075- 8.
  Detail

  TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; NOVÁK, D. The role of modeling in the probabilistic durability assessment of concrete structures. In 3rd International Symposium on Life- Cycle Civil Engineering. Vídeň, Rakousko: Strauss, Frangopol & Bergmeister, 2012. s. 876-882. ISBN: 978-0-415-62126- 7.
  Detail

 • 2011

  VANĚREK, J.; ROVNANÍK, P.; KRBILA, J.; BENEŠOVÁ, A. Kontrola lepidel z hlediska jejich trvanlivosti. In Dřevostavby 2011. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, 2011. s. 137-142. ISBN: 978-80-86837-33-8.
  Detail

  ZUDA, L.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R. Thermal properties of alkali- activated aluminosilicate composite with lightweight aggregates at elevated temperatures. FIRE AND MATERIALS, 2011, roč. 35, č. 4, s. 231-244. ISSN: 0308- 0501.
  Detail

 • 2010

  ZUDA, L.; DRCHALOVÁ, J.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R. Alkali-activated aluminosilicate composite with heat-resistant lightweight aggregates exposed to high temperatures: Mechanical and water transport properties. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2010, roč. 32, č. 2, s. 157-163. ISSN: 0958- 9465.
  Detail

  ROVNANÍK, P. Effect of curing temperature on the development of hard structure of metakaolin- based geopolymer. Construction and building materials, 2010, roč. 24, č. 7, s. 1176-1183. ISSN: 0950- 0618.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍK, P. KOROZNÍ ODOLNOST BETONŮ S REAKTIVNÍ PŘÍMĚSÍ. In Maltoviny 2010 - sborník příspěvků. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2010. s. 132-137. ISBN: 978-80-214-4204- 7.
  Detail

  ROVNANÍK, P. INFLUENCE OF C12A7 ADMIXTURE ON SETTING PROPERTIES OF FLY ASH GEOPOLYMER. Ceramics- Silikáty, 2010, roč. 54, č. 4, s. 362-367. ISSN: 0862- 5468.
  Detail

  TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P. Durability assessment of concrete structures: Reinforcement depassivation due to carbonation. Structure and infrastructure engineering, 2010, roč. 6, č. 3, s. 317-327. ISSN: 1573- 2479.
  Detail

 • 2009

  ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P. KOROZNÍ ODOLNOST BETONU S PŘÍMĚSÍ POPÍLKU. Brno: VUT Brno, 2009. s. 147-150. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

 • 2008

  ZUDA, L.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R. Effect of High Temperatures on the Properties of Alkali Activated Aluminosilicate with Electrical Porcelain Filler. INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS, 2008, roč. 29, č. 2, s. 693-705. ISSN: 0195- 928X.
  Detail

  ZUDA, L.; DRCHALOVÁ, J.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R. Water Transport Properties of Alkali Activated Aluminosilicate Composite Determined by Two Different Methods. Trends in Applied Science Research, 2008, roč. 3, č. 3, s. 267-277. ISSN: 1819- 3579.
  Detail

  ZUDA, L.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R. Mechanical and hydric properties of alkali- activated aluminosilicate composite with electrical porcelain aggregates. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2008, roč. 30, č. 4, s. 266-273. ISSN: 0958- 9465.
  Detail

 • 2007

  ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. Vlastnosti bezslínkových kompozitů po tepelném namáhání. In Zpevňován, í těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 164-171. ISBN: 978-80-248-1291- 5.
  Detail

  ZUDA, L.; DRCHALOVÁ, J.; ČERNÝ, R.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P. Tepené, vhlkostní a mechanické vlastnosti kompozitního materiálu zatíženého vysokými teplotami. Stavební obzor, 2007, roč. 16, č. 4, s. 116-120. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ROVNANÍK, P. RC LifeTime - softwarová podpora navrhování životnosti železobetonových konstrukcí. In Technické listy 2006: Soubor technických listů řešení. 1. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vysokoteplotní namáhání betonu teplotním šokem. In VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. 1. Košice, SR: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 333-338. ISBN: 978-80-8073-792- 4.
  Detail

  ROVNANÍK, P. VLIV NASYCENÍ VLHKOSTÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH STRUSKOVÝCH MATERIÁLŮ. In Construmat 2007 - conference about structural materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, 2007. s. 199-202. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P. CONCRETE MIX AND ENVIRONMENTAL LOAD IN THE CONTEXT OF DURABILITY AND RELIABILITY. In CESB 07 Prague - Central Europe towards Sustainable Building (Proceedings volume2). Praha, ČR: CzechSustainable Building Society and CBS Servis, s r.o., 2007. s. 772-778. ISBN: 978-80-903807-8- 3.
  Detail

  TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P. Stochastic degradation models for durability limit state evaluation: SARA - Part VI. In Structural health monitoring and intelligent infrastructure. Vancouver, Canada: 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 978-0-9736430-4- 6.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; VOŘECHOVSKÁ, D. Durability of RC structures made from blended cement: Carbonation and chloride ingress. In Proceedings of the 6th International Seminar on ECS. Praha: ČVUT, 2007. s. 97-102. ISBN: 978-80-01-03687- 7.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B. Carbonation modelling and reliability analysis of RC structures made from blended cements. In Proceedings of the International RILEM Workshop on Performance Based Evaluation and Indicators for Concrete Durability - RILEM Proceedings PRO 47. Bagneux, France: RILEM Publication SARL, 2007. s. 319-325. ISBN: 978-2-912143-95- 2.
  Detail

  CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P. Degradation modelling of blended cement concretes. In Proceedings of XIth International Conference of Research Institute of Building Materials Ecology and new building materials and products. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2007. s. 337-340. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P. Účinky mrazu na beton. Beton TKS, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 42-45. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ZUDA, L.; ČERNÝ, R.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P. Tepelné vlastnosti kompozitního materiálu za vysokých teplot. Stavební obzor, 2007, roč. 16, č. 3, s. 81-84. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P. Karbonatace betonů - modely pro betony připravené ze směsných cementů. In Technické listy 2006: Soubor technických listů. 1. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B. Karbonatace betonů - modely pro betony připravené z portlandských cementů. 1. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. s. 1-11.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B. Karbonatace betonů - modely pro betony připravené ze směsných cementů a aplikace software RC LifeTime- SCM. 1. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. s. 1-24.
  Detail

  ROVNANÍK, P. Hodnocení zátěže životního prostředí a nákladů ve vazbě na životnost a hladinu spolehlivosti žb. konstrukcí. In Technické listy 2006: Soubor technických listů řešení. 1. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P. Modelování poškozování betonu působením mrazu. In TECHNICKÉ LISTY 2007 - DÍL 1: INTEGROVANÝ NÁVRH KONSTRUKCÍ A SYSTÉMŮ PRO VÝSTAVBU. 1. 2007. s. 67-68. ISBN: 978-80-01-04175- 8.
  Detail

  ZUDA, L.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R. Thermal properties of alkali- activated slag subjected to high temperatures. Journal of Building Physics, 2007, roč. 30, č. 4, s. 337-350. ISSN: 1744- 2591.
  Detail

  ZUDA, L.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R. High- temperature thermal properties of composite materials based on alkali activated slag. In Computational and experimental analysis of structure and properties of new building materials from nano- to macrolevel IV. Praha: CTU, 2007. s. 87-98. ISBN: 978-80-01-03759- 1.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; BAYER, P. The Size Effect Of Aggregate On The Porperties Of Alkali Activated Slag Compisite Exposed To High Temperatures. In The fifth conference on material problems in civil engineering, MATBUD' 2007. 1. Krakow, PL: Cracow University of Technology, 2007. s. 455-462. ISBN: 978-83-7242-429- 7.
  Detail

 • 2006

  ROVNANÍK, P.; CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z. Durability Limit States of Concrete Structures: Carbonation. In Proceedings European Symposium on Service Life and Serviceability of Concrete Structures. Helsinki: Concrete Association of Finland, 2006. s. 246-251. ISBN: 952-5075-79- 6.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; ŽÁK, Z.; ČERNÍK, M. Synthesis of Phosphoryl Chloro- and Bromofluorides and Crystal Structure of POFCl2 and POF2Cl. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, 2006, roč. 2006 (632), č. 7, s. 13566-1362. ISSN: 0044- 2313.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; MATESOVÁ, D.; TEPLÝ, B. Modelování životnosti železobetonových konstrukcí : depasivace výztuže. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006. Brno, ČR: 2006. s. 205-212. ISBN: 80-214-3251- 9.
  Detail

  KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P. Mechanické vlastnosti kompozitů na bázi alkalicky aktivované struusky po zahřátí na vysoké teploty. In RECYCLING 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 172-179. ISBN: 80-214-3142- 3.
  Detail

  TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Karbonatace betonu, druhy cementů a doporučení ČSN EN 206 - 1. Beton TKS, 2006, roč. 12, č. 7- 8, s. 32-33. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; KORYTÁROVÁ, J.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B. CONSEQUENCES OF DURABILITY AND RELIABILITY OF RC STRUCTURES ON INDUCED ENVIRONMENTAL LOAD. In Quality and reliability in building industry. Levoča: TU Košice, 2006. s. 331-336. ISBN: 80-8073-594- 8.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P. STUDIUM VLIVU DRUHU ALKALICKÉHO AKTIVÁTORU NA PRŮBĚH REAKCE A VLASTNOSTI ZATVRDLÉHO PRODUKTU. In PPK 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 187-192. ISBN: 80-214-3251- 9.
  Detail

  MATESOVÁ, D.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B. Tools for assessment of durability of concrete structures. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno, ČR: 2006. s. 219-226. ISBN: 80-214-3251- 9.
  Detail

  MATESOVÁ, D.; VESELÝ, V.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B. Mezní stavy trvanlivosti a jejich posuzování. In Betonářské dny. Hradec Králové, ČR: 2006. s. 288-294. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

  ZUDA, L.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P. Tepelné vlastnosti kompozitního materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky s elektroporcelánem za vysokých teplot. Stavební obzor, 2006, roč. 15, č. 7, s. 207-210. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  BÍLEK, V.; ROVNANÍK, P. Resistance of alkali- activated slag concretes to freezing and thawing in different solutions. In Eight CANMET/ACI International Conference on Recent Advances in Concrete Technology, Supplementary Papers. Montreal, Canada: ACI, 2006. s. 1-9. ISBN: 0-87031-208- 1.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P. Vliv teploty ohřevu na hodnoty mechanických vlastností materiálu na bázi strusky a vermikulitu. In Construmat 2006 - conference about structural materials. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2006. s. 29-33. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vliv druhu kameniva na vlastnosti silikátových kompozitů při zahřívání na vysoké teploty. In X. konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. s. 145-149. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  ROVNANÍK, P. Betony ze směsných cementů - aplikace software RC LifeTime SCM. In Technické listy 2006, Díl 1: Soubor technických listů. 1. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P. Vliv alkalického aktivátoru na rychlost tvorby pevné struktury alkalicky aktivovaných aluminosilikátů. In Technické listy 2006. 1. Brno: CIDEAS, 2006. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P. Mechanické vlastnosti kompozitů na bázi alkalicky aktivované strusky po zahřívání na vysoké teploty. In Recycling 2006. Brno, ČR: 2006. s. 172-179. ISBN: 80-214-3142- 3.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. New possibilities of fire protection of tunnel walls. In Concrete Structures for Traffic Network. Praha: Česká betonářská společnost a CBS Servis, s r.o., 2006. s. 496-501. ISBN: 80-903502-8- 3.
  Detail

 • 2005

  VANĚREK, J., ROVNANÍK, P., VEJPUSTEK, Z. Vlastnosti nového dřevoplastového kompozitu. In CONSTRUMAT 2005. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 161-165. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  ROVNANÍK, Pavel; ROVNANÍKOVÁ, Pavla; BAYER, Patrik. Properties of alkali- activated aliminosilicate composite after thermal treatment. In Non-Traditional Cement & Concrete II. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 48-54. ISBN: 80-214-2853- 8.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; CHROMÁ, M. RC LifeTime - softwarová podpora navrhování životnosti železobetonových konstrukcí. 1. Brno: CIDEAS, 2005.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Vliv karbonatace na lomově- mechanické vlastnosti zatvrdlé cementové pasty. In Problémy lomové mechaniky V. Brno, ČR: 2005. s. 21-23. ISBN: 80-214-2854- 6.
  Detail

  TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; CHROMÁ, M. Durability vs. Reliabilty of RC Structures. In 10DBMC. Lyon, France: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Role of fiber reinforcement in alkali- activated aluminosilicate composites subjected to elevated temperature. In Non-traditional Cemnet & Concrete II. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 55-60. ISBN: 80-214-2853- 8.
  Detail

  TEPLÝ, B.; CHROMÁ, A.; ROVNANÍK, P. Karbonatace, cementy CEM II a doporučení ČSN EN 206-1. In 12. Betonářké dny 2005. Hradec Králové: ČBS, 2005. s. 78-83. ISBN: 80-903502-2- 4.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P.; NOVÁK, J. Properties of alkali-activated aluminosilicate materials with fire-resistant aggregate after high temperature loading. In Cement Combinations for Durable Concrete. Dundee: 2005. s. 277-286. ISBN: 0-7277-3401- 6.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; NOHELOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. Studium vlivu obsahu Al2O3 na vlastnosti alkalicky aktivované strusky. In CONSTRUMAT 2005. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 46-49. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; DUFKA, A.; NOVÁK, J. Studium hydratace alkalicky aktivované strusky. ChemZi, 2005, roč. 1, č. 1, s. 190-190. ISSN: 1336- 7242.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; CHROMÁ, M. Concrete structures, durability, carbonation, reliability index, Eurocodes. In CD (TT4-42). Lyon: 2005. s. 1-6.
  Detail

 • 2004

  TEPLÝ, B., ROVNANÍK, P., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P. Podpora navrhování betonových konstrukcí na životnost. Beton TKS, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 43 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ROVNANÍK, P., BAYER, P., ROVNANÍKOVÁ, P. Studium vlastností alkalicky aktivovaných alumosilikátových kompozitů se struskovým kamenivem po zahřívání na vysoké teploty. In Construmat 2004. Košice: TU Košice, 2004. s. 47 ( s.)ISBN: 80-8073-175- 6.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., ROVNANÍK, P. STUDIUM VLIVU ULOŽENÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMOSILIKÁTŮ. In Silichem 2004. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 144 ( s.)ISBN: 80-86607-10- 0.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., ROVNANÍK, P. Studium vlivu uložení na mikrostrukturu a vlastnosti alkalicky aktivovaných alumosilikátů. In Silchem 2004. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2004. s. 144 ( s.)ISBN: 80-86607-10- 0.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Kompozit na bázi alkalicky aktivovaných alumosilikátů. Chemické listy, 2004, roč. 98, č. 8, s. 780 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P. How Reliable is the Durability of RC Structures?. Acta Polytechnica, 2004, roč. 44, č. 5- 6, s. 107-109. ISSN: 1210-2709.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ROVNANÍK, P.; ČERNÍK, M. Syntéza a struktura donorem stabilizovaných difluorofosfátofluorofosforanů. Chemické listy. 2004. s. 634-634. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; TARABA, J.; KAPIČKA, L.; ČERNÍK, M. Base-Induced Dismutation of POCl3 and POBr3: Synthesis and Structure of Ligand-Stabilized Dioxophosphonium Cations. Inorganic Chemistry, 2004, roč. 2004 (43), č. 7, s. 2435-3442. ISSN: 0020- 1669.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; ČERNÍK, M. Synthesis and charakterisation of trimethylsilyl phosphorohalidates: Me3SiO(O)FX (X= Cl, Br) and (Me3SiO)2P2O3F2. JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY, 2004, roč. 2004 (125), č. 1, s. 83-90. ISSN: 0022- 1139.
  Detail

  ROVNANÍK, P., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B. Index of reability and design of reinforced concrete structures for durability. Roczniki inžynierii budowlanej, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 71 ( s.)ISSN: 1505- 8425.
  Detail