doc. RNDr.

Pavel Rovnaník

Ph.D.

CHE – docent

+420 541 147 632
rovnanik.p@vutbr.cz

Projekty

 • Modification of rheological properties of alkali-activated materials with new types of organic admixtures
  Detail

 • Termoelektrické vlastnosti a schopnost energy harvestingu alkalicky aktivovaných aluminosilikátů s optimalizovanými elektrickými vlastnostmi
  Detail

 • GA22-04828S, Nový směr k udržitelným stavebním materiálům prostřednictvím pokročilých povrchových úprav na bázi lithných silikátů
  Detail

 • Experimental analysis of the shrinkage, creep and cracking mechanism of the materials based on the alkali-activated slag
  Detail

 • Senzorické vlastnosti metakaolinových geopolymerních kompozitů s vodivými plnivy
  Detail

 • 8J20PL073, Vlákny vyztužené geopolymery (FiReG)
  Detail

 • Tvorba struktury pokročilých silikátových kompozitů se sníženou impedancí
  Detail

 • Aplikace vodivých příměsí v geopolymerních kompozitech na bázi metakaolinu
  Detail

 • The use of non-destructive methods for testing of the condition of degraded alkali-activated concrete
  Detail

 • Konfokální Ramanova mikroskopie jako nová analytická metoda pro stanovení stádia hydratace alkalicky aktivovaných alumosilikátů
  Detail

 • Popílkové geopolymery se senzorickými vlastnostmi
  Detail

 • Reologické vlastnosti modifikovaných alkalicky aktivovaných aluminosilikátů
  Detail

 • Modifikace vlastností geopolymerů na bázi metakaolinu
  Detail

 • Alkalicky aktivované aluminosilikátové kompozity se zvýšenou elektrickou vodivostí
  Detail

 • Pokročilá analýza signálů akustické emise vznikajících při vzniku trhlin při tvrdnutí alkalicky aktivované strusky
  Detail

 • GA14-04522S, Investigation of processes at the formation of solid structure in the silicon oxide-Portland cement system in a relation to the properties of binder
  Detail

 • GA13-09518S, Vliv uhlíkových nanotrubiček na zlepšení lomového chování materiálu na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátových pojiv (NANOFRAM)
  Detail

 • Studium mikrostruktury alkalicky aktivovaných aluminosilikátů
  Detail

 • GP103/08/P270, Vývoj a studium vlastností progersivních výbuchovzdorných materiálů
  Detail