Ing.

Pavel Kulich

ZEL – vědecký pracovník

+420 541 147 336
pavel.kulich@vutbr.cz

Výuka

Konzultační hodiny

střed 16:00 - 17:00 po mailové domluvě

Vyučované předměty

NNA009 Železniční konstrukce 1

Údaje platné pro aktuální akademický rok