Ing.

Pavel Kulich

ZEL – vědecký pracovník

+420 541 147 336
pavel.kulich@vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity