Ing.

Pavel Kulich

ZEL – Scientist

+420 541 147 336
pavel.kulich@vutbr.cz

Teaching

Consulting Hours

střed 16:00 - 17:00 po mailové domluvě

Teached courses

NNA009 Railway Constructions I

Údaje platné pro aktuální akademický rok