Ing.

Pavel Kulich

ZEL – Scientist

+420 541 147 336
pavel.kulich@vutbr.cz

Projects

  • Diagnostika železniční dráhy s využitím inteligentních algoritmů
    Detail