Ing.

Pavel Kulich

ZEL – Scientist

+420 541 147 336
pavel.kulich@vutbr.cz

Publications

  • 2022

    JOUDAL, D.; KULICH, P.; PLÁŠEK, O. Porovnání metodik hodnocení kvality geometrie koleje. Vědeckotechnický sborník Správy železnic, 2022, roč. 2022, č. 7, s. 1-10. ISSN: 2694-9172.
    Detail Link

    KULICH, P.; PLÁŠEK, O. Railway track deflection analysis by using evolutionary algorithms. In Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2022. s. 23-26. ISBN: 978-80-01-06996-7.
    Detail