Pavel Kropáček

FYZ – prac. děln. povolání

+420 541 147 658
kropacek.p@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 1995
Fakultní účet kropacek.p