Pavel Kropáček

FYZ – prac. děln. povolání

+420 541 147 658
Pavel.Kropacek@vut.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity