Pavel Kropáček

FYZ – prac. děln. povolání

+420 541 147 658
kropacek.p@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity