Odborné zaměření

  • Měřící metody ve stavebnictví.
  • Automatizace měření a řízení experimentu počítačem.
  • Speciální vibro-akustická měření.
  • Nedestruktivní zkušebnictví metodou akustické emise (AE) a impedanční spektroskopie.
  • Studium stochastických jevů v materiálech.