Ing.

Ondřej Kosík

VHO – vědecký pracovník

+420 541 148 077
Ondrej.Kosik1@vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity