Ing.

Ondřej Kosík

VHO – vědecký pracovník

+420 541 148 077
Ondrej.Kosik1@vutbr.cz

Publikace

 • 2023

  MACSEK, T.; KOSÍK, O.; HLAVÍNEK, P.; HALEŠOVÁ, T. Využití ozonizace za účelem redukce farmaceutických látek a jejich metabolitů z veterinárních odpadních vod. Vodní hospodářství, 2023, roč. 73, č. 9, s. 1-5. ISSN: 1211-0760.
  Detail Odkaz

  KOSÍK, O. Přírodě blízké způsoby dočištění odpadních vod v kombinaci s ozonizací. Vodovod.info, 2023, č. měsíčně, ISSN: 1804-7157.
  Detail Odkaz

  GAJDUŠEK, M.; KOSÍK, O. Představení projektu „Využití biocharu z čistírenského a potravinářského průmyslu k dočištění odpadních vod v rámci cirkulární ekonomiky“. Sborník přednášek z konference Městské vody 2023. Velké Bílovice: Ardec s.r.o., 2023. s. 138-144. ISBN: 978-80-86020-97-6.
  Detail

  MACSEK, T.; KOSÍK, O.; HLAVÍNEK, P.; HALEŠOVÁ, T. Poloprovoz využití ozonizace pro odstranění léčiv z odtoku ČOV Blansko. Sborník přednášek z konference Městské vody 2023. Velké Bílovice: Ardec s.r.o., 2023. s. 115-122. ISBN: 978-80-86020-97-6.
  Detail

  KOSÍK, O.; HLAVÍNEK, P. Přírodě blízké způsoby čištění odpadních vod v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy. Sborník přednášek z konference Městské vody 2023. Velké Bílovice: Ardec s.r.o., 2023. s. 123-130. ISBN: 978-80-86020-97-6.
  Detail

 • 2022

  MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; KOSÍK, O.; CHORAZY, T. Představení projektu "Validační testování pokročilých oxidačních procesů za účelem odstranění léčiv z odtoku ČOV". Městské vody 2022. Brno: ARDEC s.r.o., 2022. s. 220-222. ISBN: 978-80-86020-94-5.
  Detail Odkaz