Ing.

Ondřej Kosík

VHO – vědecký pracovník

+420 541 148 077
Ondrej.Kosik1@vutbr.cz

Projekty

 • Využití potravinářského odpadu k výrobě biouhlu a studium využití tohoto materiálu k dočištění odpadních vod v souladu s principy cirkulární ekonomiky
  Detail

 • Vybrané problémy vodního hospodářství měst a obcí 2024
  Detail

 • Využití biouhlu z čistírenského a potravinářského odpadu k dočištění odpadních vod v rámci cirkulární ekonomiky
  Detail

 • Vybrané problémy vodního hospodářství měst a obcí 2023
  Detail

 • Validační testování pokročilých oxidační procesů za účelem odstranění léčiv z odtoku ČOV
  Detail