Ing.

Miroslava Hruzíková

Ph.D.

ZEL – odborný asistent

+420 541 147 326
hruzikova.m@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

 • PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.: TP R5/136; Technické podmínky pro opravy, rekonstrukce a výstavbu místních komunikací a tramvajových tratí ve městě Brně v odhlučněném konstrukčním provedení. Brněnské komunikace a.s.. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; KORYTÁROVÁ, J.; VÝSKALA, M.: Rozhodovací proces pro navařování kolejnic; Rozhodovací proces pro navařování a výměnu kolejnic. Dopravní stavby Brno, s.r.o.. (metodika certifikovaná uplatněná)

Patenty

 • 2015

  užitný vzor
  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Uspořádání podpražcových podložek u železničních výhybek tvaru 1:9-300 s přechodovou oblastí před žlabovými pražci. 28265, užitný vzor. (2015)
  Detail

 • 2014

  užitný vzor
  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Uspořádání podpražcových podložek u železničních výhybek tvaru 1:14-760 s přechodovou oblastí před žlabovými pražci. 26488, užitný vzor. (2014)
  Detail

  užitný vzor
  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Uspořádání podpražcových podložek u železničních výhybek tvaru 1:12-500-I s přechodovou oblastí před žlabovými pražci. 26486, užitný vzor. (2014)
  Detail

  užitný vzor
  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Uspořádání podpražcových podložek u železničních výhybek tvaru 1:14-760 s přechodovou oblastí ve výhybce. 26485, užitný vzor. (2014)
  Detail

  užitný vzor
  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Uspořádání podpražcových podložek u železničních výhybek tvaru 1:18,5-1200-I s přechodovou oblastí ve výhybce. 26484, užitný vzor. (2014)
  Detail

  užitný vzor
  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Uspořádání podpražcových podložek u železničních výhybek tvaru 1:18,5-1200-l s přechodovou oblastí před žlabovými pražci. 26487, užitný vzor. (2014)
  Detail