Ing.

Miroslava Hruzíková

Ph.D.

ZEL – odborný asistent

+420 541 147 336
Miroslava.Hruzikova@vut.cz

Publikace

 • 2018

  PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; ADAMEC, V.; HRUZÍKOVÁ, M.; HRADIL, P.; SCHÜLLEROVÁ, B.; GUZIUR, P. Railway Buffer Stops Planning. In Road and Rail Infrastructure V. Zagreb, Croatia: Department of Transportation Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2018. s. 803-809. ISBN: 978-953-8168-25-3.
  Detail

 • 2017

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Under Sleeper Pads in Switches & Crossings. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. Praha: IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND, 2017. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2016

  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; BÍLEK, J. Hodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami. In Věda a výzkum pro práce na železniční dopravní cestě. Sborník přednášek. Děčín: VOŠ a SPŠ Děčín, 2016. s. 156-168. ISBN: 978-80-905733-3- 8.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; VALENTA, M. Ověřování pražcových kotev z recyklovaného plastu. Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2016, roč. 2016, č. 42, s. 12-22. ISSN: 1214-9047.
  Detail Odkaz

  HRUZÍKOVÁ, M. Konstrukce tramvajové trati s ohledem na snižování šíření hluku a vibrací do okolí dráhy. In Zklidnění dopravy ve městech a obcích. 2016. s. 63-70. ISBN: 978-80-260-9662- 7.
  Detail

 • 2015

  DUBINA, R.; ELIÁŠ, J.; HRUZÍKOVÁ, M. Identification of parameters for DEM model of railway ballast. In 13th INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION EDINBURGH. UK, Scotland: School of Engineering, 2015. s. 1-7. ISBN: 0-947644-80- 6.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.; VENDEL, J. Influence of Under Sleeper Pads on Track Quality. Akustika, 2015, roč. 23, č. 3, s. 28-33. ISSN: 1801-9064.
  Detail Odkaz

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; ADAMEC, V.; SALAJKA, V. Stanovení metodiky navrhování jednotlivých typů zarážedel. Průběžná zpráva k 15. 11. 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 1-61.
  Detail

  AUER, F.; POTVIN, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Podpražcové podložky v koleji. Nová železniční technika, 2015, roč. 23, č. 1, s. 21-29. ISSN: 1210-3942.
  Detail Odkaz

 • 2014

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.; BÍLEK, J. Under Sleeper Pads in Railway Track. Communications, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 27-34. ISSN: 1335-4205.
  Detail

  SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; VALENTA, M.; MALOVANÝ, L. Plastic Sleeper Anchors in Czech Republic. Proceedings of 3rd International Conference on Road and Rail Infrastructure - CETRA 2014. Zagreb: Department of Transport, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2014. s. 499-507. ISBN: 1848- 9842.
  Detail

 • 2012

  PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M. Nové evropské normy pro betonové pražce. Nová železniční technika, 2012, roč. 20, č. 5/ 2012, s. 19-24. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M. Nové evropské normy pro betonové pražce. Druhá část. Nová železniční technika, 2012, roč. 20, č. 6/ 2012, s. 12-15. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M.; SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R. Influence of USPs on the Quality of Track Geometry in Turnout. In Raod and Rail Infrastructure II. Proceedings of the 2nd International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA 2012. Zagreb, Croatia: Univerzity of Zagreb, Croatia, 2012. s. 641-647. ISBN: 978-953-6272-49- 5.
  Detail

 • 2011

  HRUZÍKOVÁ, M.; GERBER, U.; PLÁŠEK, O. Influence of USP on Dynamic Load in Turnout. In Railway Engineering 2011. London, UK: University of Westminster, 2011. s. 1-9. ISBN: 0-947644-69- 5.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O. Použití podpražcových podložek v srdcovkách výhybek. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 2/ 2011, s. 63-73. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R. Vyhodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami v ČR. In Železniční dopravní cesta 2011. Děčín: VOŠ a SPŠ stavební, Děčín, 2011. s. 101-112. ISBN: 978-80-254-8811- 9.
  Detail

 • 2010

  HRUZÍKOVÁ, M.; ZVĚŘINA, P. Mathematical Model of Continuous Welded Rail Track with Y- Sleepers. In YOUNG SCIENTIST 2010 - 2nd PhD. Student Conference on Civil Engineering and Architecture under the auspices of dean prof. Ing. Ingrid Senitkova, PhD. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2010. s. 1-8. ISBN: 978-80-553-0391- 8.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Asphalt pavements of tram tracks - catalogue of defects and failures. In Road and Rail Infrastructure. Zagreb: University of Zagreb, 2010. s. 735-741. ISBN: 978-953-6272-37- 2.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřením proti šíření hluku a vibrací. In Environmentální aspekty dopravních staveb. Nová železniční technika. Brno: FAST VUT v Brně, 2010. s. 59-66. ISBN: 978-80-7204-696- 6. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; VUKUŠIČ, I. Měření dynamického chování kolejového roštu s ocelovými pražci tvaru Y. Nová železniční technika, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 9-16. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M. Matematický model koleje s Y- pražci. In Sborník anotací konference Juniorstav 2010. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2010. s. 195-195. ISBN: 978-80-214-4042- 5.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřeními proti šíření hluku a vibrací. Nová železniční technika, 2010, roč. 18, č. 6, s. 15-19. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

 • 2009

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Hodnocení dynamických parametrů koleje. In XII. International scientific conference, Transport structures. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 95-98. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Normové zkoušky podpražcových podložek v ČR. In XII. International scientific conference, Transport structures. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 115-118. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R. Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic. In RAILWAY ENGINEERING– 2009, 10th International Conference & Exhibition, ABSTRACTS & EXHIBITION SHOW GUIDE. 2009. s. 58-68. ISBN: 0-947644-64- 4.
  Detail

  SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Under Sleeper Pads Standardization Tests in the Czech Republic. In Railway Engineering- 2009. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2009. s. 1-6. ISBN: 0-947644-65- 2.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; SALAJKA, V. Assessment of Railway Track Dynamic Parameters. In Railway Engineering- 2009. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2009. s. 1-8. ISBN: 0-947644-65- 2.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M.; ZVĚŘINA, P. Application of Y- Steel Sleepers in Continuous Welded Rail Track. In 1. Medzinárodná doktorandská konferencia stavebníctva a architektúry Mladý vedec. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2009. s. 1-8. ISBN: 978-80-553-0176- 1.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Analysis of Railway Track Dynamic Parameters. In EVACES 09. Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2009. s. 239-240. ISBN: 978-83-7125-184- 9.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M. Příčný odpor ocelových pražců Y. In Juniorstav 2009, Sborník anotací. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009. s. 170-170. ISBN: 978-80-214-3810- 1.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V. Test Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic. In XII. International scientific conference, Transport structures. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 47-50. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V. Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic. In Railway Engineering- 2009. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2009. s. 1-11. ISBN: 0-947644-65- 2.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R. Použití pružných prvků v konstrukci koleje. In 5. Fórum kol' ajovej dopravy. Bratislava, SK: FO ART, s.r.o. Bratislava, 2009. s. 121-125. ISBN: 978-80-88973-50- 8.
  Detail

 • 2008

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R. Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou. In Sborník konference Železniční dopravní cesta 2008. Liberec: SŽDC s.o., 2008. s. 97-107. ISBN: 978-80-254-1554- 2.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R. Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou. Nová železniční technika, 2008, roč. 16, č. 5, s. 22-26. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M. The Contribution of Under Sleeper Pads to Improvment of Track Geometry Parameters. In 1. International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2008. 1. Poznan, Polsko: Politechnika Poznan, 2008. s. 223-225. ISBN: 978-83-926896-0- 7.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Vady podepření výhybkových pražců pod srdcovkami na koridorových tratích ČR. 4. Fórum koľajovej dopravy. Bratislava: Spoľočnosť PSKD, 2008. s. 13-1 (13-6 s.)
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M. Statická analýza výhybky J60-1:12-500-I, zl s pražci s pružnou ložnou plochou. In Sborník anotací. Brno: MLOK, s.r.o., 2008. s. 179-179. ISBN: 978-80-86433-45- 5.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Zjišťování statického a dynamického modulu ložnosti pružné ložné plochy pražců. In Proceedings of the 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: University of Žilina, 2008. s. 109-112. ISBN: 978-80-8070-827-6.
  Detail

 • 2007

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. The Use of Under Sleeper Pads as a Protection of Ballast in Plain Track and Turnouts. Akustika, 2007, roč. 2007, č. 8/ 2007, s. 2-14. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Použití podpražcových podložek jako ochrana kolejového lože v běžné koleji a ve výhybkách. Akustika, 2007, roč. 2007, č. 8/ 2007, s. 2-14. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; HRUZÍKOVÁ, M.; VYMLÁTIL, P. The Static Analysis of Track with Under Sleeper Pads. In 9th International Conference and Exhibition. 1. London, UK: University of Edinburgh, 2007. s. 1-10. ISBN: 94-7644-611- 0.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Design of Under Sleeper Pads for Turnout. Archiwum Instytutu Inzynierii Ladowej. Archives of Institute of Civil Engineering, 2007, roč. 2007, č. 3/ 2007, s. 241-249. ISSN: 1897- 4007.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení. Nová železniční technika, 2007, roč. 15, č. 6/ 2007, s. 30-35. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Použití podpražcových podložek jako ochrana kolejového lže v běžné koleji a ve výhybkách. Akustika, 2007, roč. 2007, č. 8, s. 2-14. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení. In Experiment 07. Sborník. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. s. 371-378. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail