Ing.

Miroslav Špano

Ph.D.

VST – odborný asistent

+420 541 147 760
Miroslav.Spano@vut.cz

Tvůrčí aktivity

 • STARA, V.; ŠPANO, M.: M 06/106; Hydraulický model bezpečnostního přelivu včetně navazující části stupňovitého skluzu VD Bystřička. Laboratoř vodohospodářského výzkumu Budova F - venkovní trať. (funkční vzorek)

 • ŠPANO, M.; STARA, V.: M 09/001; Fyzikální model stupňovitého skluzu ML20. Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Budova B - trať B05.. URL: http://www.fce.vutbr.cz. (funkční vzorek)

 • ŠPANO, M.; STARA, V.; PAŘÍLKOVÁ, J.: P 09/001; Hliníková nalepovací pásková elektroda. LVV Laboratoř B. URL: http://www.fce.vutbr.cz. (funkční vzorek)

 • PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠPANO, M.; PAŘÍLEK, L.; ZACHOVAL, Z.; STARA, V.: pásková sonda; Pásková sonda pro měření pohybu vody v zemině. LVV, budova F. URL: http://www.eureka3838.com. (funkční vzorek)

 • PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ŠPANO, M.: sedimentace - Zmetr; stanoviště pro měření sedimentace částic metodou EIS. LVV ÚVST. URL: http://www.eureka3838.com. (prototyp)

 • DRÁB, A.; HRDLIČKA, L.; SIMON, P.; PLÁŠEK, O.; ŠPANO, M.: Metodika; Metodika návrhu železničních mostů s rozpětím do 24 m s konstrukčním prostorem výrazně omezeným podcházející komunikací, dráhou nebo chováním vodního toku za povodňových situací. Hlavní řešitel projektu. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; ADAM, K.; VRUBEL, J.; HALA, M.: Hodnocení bezpečnosti určených vodních děl metodou mezních stavů; Hodnocení bezpečnosti určených vodních děl metodou mezních stavů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • ŠPANO, M.; DUCHAN, D.; ČEJDA, M.; PELIKÁN, P.: Mapa ohrožení břehů větrovými oscilačními vlnami; Mapa ohrožení břehů větrovými oscilačními vlnami. Budova Z, Žižikova 17, 602 00 Brno, místnost Z417. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; KUDRNA, J.; KOTAŠKA, S.; ŠPERKA, P.: Asfaltobetonová plášťová těsnění hydrotechnických staveb.; Asfaltobetonová plášťová těsnění hydrotechnických staveb. Navrhování, provádění, provozování a opravy. VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; KUDRNA, J.; KOTAŠKA, S.; ŠPERKA, P.: Asfaltobetonová plášťová těsnění hydrotechnických staveb; Asfaltobetonová plášťová těsnění hydrotechnických staveb. Z408, Z414. (metodika certifikovaná uplatněná)

Patenty

 • 2020

  užitný vzor
  PELIKÁN, P.; ŠPANO, M.; ČEJDA, M.; Mendelova univerzita v Brně, Brno, Černá Pole, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ Aquatis a.s., Brno, Veveří, CZ: Zařízení pro měření a přenos dat větrových oscilačních vln na vodních nádržích. 34513, užitný vzor. (2020)
  Detail