Ing.

Miroslav Špano

Ph.D.

VST – odborný asistent

+420 541 147 760
Miroslav.Spano@vut.cz

Publikace

 • 2024

  KOTAŠKA, S.; DUCHAN, D.; PELIKÁN, P.; ŠPANO, M. Spectral analysis of oscillatory wind wave parameters in fetch-limited deep-water conditions at a small reservoir and their prediction: Case Study of the Hulín Reservoir in the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2024, roč. 72, č. 1, s. 95-112. ISSN: 1338-4333.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2023

  KOTAŠKA, S.; DUCHAN, D.; ŠPANO, M. Ohrožení přírodních břehů oscilačními větrnými vlnami. Vodní hospodářství, 2023, roč. 73, č. 6, s. 13-19. ISSN: 1211-0760.
  Detail Odkaz

  ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; KOTAŠKA, S. Návodní asfaltobetonová těsnění přehrad. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně - sešit 17. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně - sešit 17. Brno: Brno University of Technology, FAST, 2023. 156 s. ISBN: 978-80-214-6171-0.
  Detail

 • 2022

  JANČAR, R.; KNOTEK, J.; ŠPANO, M. PROVÁDĚNÍ PODVODNÍCH PRŮZKUMŮ VODNÍCH DĚL. XXXVII. Přehradní dny 2022 sborník příspěvků 1. Praha, CZ: ČVUT Praha, 2022. s. 54-61. ISBN: 978-80-01-07002-4.
  Detail Odkaz

  ŠPANO, M.; JANČAR, R.; KNOTEK, J.; ŘÍHA, J. Pravidla provádění podvodního průzkumu staveb. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. 135 s. ISBN: 978-80-214-6049-2.
  Detail

  CHMELAŘ, V.; RUDOLFOVÁ, M.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. LOKÁLNÍ PORUCHY V ASFALTOBETONOVÝCH PLÁŠTÍCH SYPANÝCH HRÁZÍ PŘEČERPÁVACÍCH VODNÍCH ELEKTRÁREN. XXXVII. Přehradní dny 2022 sborník příspěvků 2. Praha, CZ: ČVUT FAST Praha, 2022. s. 144-151. ISBN: 978-80-01-07003-1.
  Detail

  ŠPANO, M.; BORNSCHEIN, A.; POHL, R.; ŘÍHA, J.; SCHUTTRUMPF, H. WAVE RUN-UPS AND OVERTOPPING AFFECTED BY OBLIQUE WAVE APPROACHES AND CURRENTS. Slovak Journal of Civil Emgineering, 2022, roč. 30, č. 2, s. 12-21. ISSN: 1210-3896.
  Detail Odkaz

  ŘÍHA, J.; KOTAŠKA, S.; ŠPANO, M. Otázka 106 - Dohled, instrumentace, monitoring a získávání dat. In XXXVII.přehradní dny 2022. Sborník příspěvků. Svazek 3. Praha, CZ: ČVUT FAST Praha, 2022. s. 62-87. ISBN: 978-80-01-07004-8.
  Detail Odkaz

 • 2021

  ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Defects of AC lining at Josefův Důl dam and their refurbishment. Gospodarka wodna, 2021, roč. 873, č. 9/2021, s. 17-22. ISSN: 0017-2448.
  Detail Odkaz

  ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; JULÍNEK, T. Proposed dam Skalička – conflicts and challenges. Gospodarka wodna, 2021, roč. 873, č. 9/2021, s. 29-34. ISSN: 0017-2448.
  Detail Odkaz

  ŠPANO, M.; DUCHAN, D. Threat to embankments and natural banks posed by oscillatory wind waves. Gospodarka wodna, 2021, roč. 873, č. 9/2021, s. 10-16. ISSN: 0017-2448.
  Detail Odkaz

  ŠPANO, M.; OSIČKOVÁ, K.; DZURÁKOVÁ, M.; HONEK, D.; KLEPÁRNÍKOVÁ, R. The Application of Cluster Analysis and Scaling Analysis Methods for the Assessment of Dams in Terms of Heritage Preservation. International Journal of Architectural Heritage, 2021, roč. 0, č. 0, s. 1-18. ISSN: 1558-3066.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  KUDRNA, J.; URBANEC, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; ŠPERKA, P. 1.12 PROBLEMATIKA VODOSTAVEBNÍCH ASFALTOVÝCH BETONŮ PRO TĚSNĚNÍ VODNÍCH DĚL. Sborník ASFALTOVÉ VOZOVKY 2021. 1. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2021. s. 1-8. ISBN: 978-80-906809-6-8.
  Detail Odkaz

 • 2020

  ŠPANO, M.; ŘÍHA, J.; ŠPANOVÁ, A.; ŠEDO, O.; RITTICH, B. Bacterial Diversity in the Asphalt Concrete Lining of the Upper Water Reservoir of a Pumped-Storage Scheme. Water, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-15. ISSN: 2073-4441.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2019

  ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; RUDOLFOVÁ, M. The Suffusion Defect at the Surface Asphaltic Lining. Vancouver, Canada: University of British Columbia, 2019. s. 11-13.
  Detail Odkaz

  ŠPANO, M. Protection of embankments and banks against action caused by oscillatory wind waves. In Proceedings of the ICOLD 2019 Symposium 9.-14.6.2019 Ottawa, Canada. Sustainable and Safe Dams Around the World. ICOLD/CIGB. Paris, France: ICOLD/CIGB, 2019. s. 3095-3102. ISBN: 978-0-367-33422-2.
  Detail Odkaz

  DRÁB, A.; DUCHAN, D.; ŠPANO, M.; PAVLÍČEK, M.; ZUBÍK, P.; ŠTĚPÁNKOVÁ, P. Determination of the Hydrodynamic Load on an Inundated Bridge Deck by Measurements Performed on a Physical Model. International Journal of Civil Engineering, 2019, roč. 17, č. 10, s. 1491-1502. ISSN: 1735-0522.
  Detail Odkaz

 • 2018

  ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Risk based approarch at the dam safety assessment during its reconstruction. In 26th World Congress ICOLD 2018 86th Annual Meeting, Symposium Hydro Engineering 2-3.july 2018, Vienna, Austria. International Commission on Large Dams. Graz: Verlag der Technischen Universitaet Graz, 2018. s. 233-243. ISBN: 978-3-85125-613-0.
  Detail Odkaz

  ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Hodnocení bezpečnosti přehrad v průběhu jejich rekonstrukce. In XXXVI. Priehradné dni 2018. Karloveská 2, 842 17 Bratislava, SK: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny Odštepný závod Bratislava, 2018. s. 160-169. ISBN: 978-80-570-0381-6.
  Detail Odkaz

 • 2017

  ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Dam safety assessment during. In XVII. Miedzynarodova Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, Budowle pietrzace eksploatacja i monitoring. Warszawa: Instytut Meterologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2017. s. 53-62. ISBN: 978-83-64979-23- 1.
  Detail

  CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Stabilitní posouzení sypané hráze metodou mezních stavů. In 45. konference ZS Brno 2017. Brno: Česká geotechnická společnost ČSSI, 2017. s. 109-114. ISBN: 978-80-87920-05-3.
  Detail

  ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Evaluation of dam safety during floods. In 85 th ICOLD ANNUAL MEETING International Symposium “Knowledge based Dam Engineering”. ICOLD. Praha, CZ: Český přehradní výbor, z.o., 2017. s. 1-10. ISBN: 978-80-906662-2- 1.
  Detail Odkaz

  CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; VRUBEL, J. Determination of limit values for safety assessment of embankment dam. In 85 th ICOLD ANNUAL MEETING International Symposium “Knowledge based Dam Engineering”. Praha, CZ: Český přehradní výbor, z.o., 2017. s. 1-11. ISBN: 978-80-906662-2- 1.
  Detail Odkaz

  ŠPANO, M.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; BARTOŠ, J. Reliability indicators for small hydro plants. The International Journal of HydroPower & Dams, 2017, roč. 24, č. 3/ 2017, s. 54-59. ISSN: 1352-2523.
  Detail Odkaz

  ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Practical consequences of dam safety re-assessment in the Czech Republic. The International Journal of HydroPower & Dams, 2017, roč. 24, č. 3/2017, s. 31-36. ISSN: 1352-2523.
  Detail Odkaz

  ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; DUCHAN, D.; JULÍNEK, T.; HODÁK, J.; CHALMOVSKÝ, J.; ADAM, K.; HALA, M. Využití metody dílčích součinitelů pro hodnocení bezpečnosti vodních děl a odvození mezních hodnot TBD. Brno: LITERA Brno, 2017. 104 s. ISBN: 978-80-214-5524-5.
  Detail

 • 2016

  ŠPANO, M.; STARA, V. Determination of average air concentration of self- aerated flow on stepped chute. In EUREKA 2016 - 4th conference and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. s. 91-99. ISBN: 978-80-214-5338- 8. ISSN: 2464-4595.
  Detail

  ŠPANO, M.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A. Evaluation of the maintenance and operational dependability of small hydropower plant. International Journal of Scientific and Research Publications, 2016, roč. Volume 6, č. 12, s. 484-489. ISSN: 2250-3153.
  Detail Odkaz

  ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Evalution of dam safety using limit states. In 84 th ICOLD ANNUAL MEETING, International Symposium, Proceedings of the International Symposium on "Appropriate technology to ensure proper Development, Operation and Maintenance of Dams in Developing Countries". Johannesburg, South Africa: South African National Commitee on Large Dams (SANCOLD), 2016. s. 2048-2057. ISBN: 978-0-620-71042- 8.
  Detail

  ŠPANO, M. Modelování proudění na stupňovitých skluzech bezpečnostních přelivů vodních děl. Práce a studie ÚIstavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Práce a studie ÚIstavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2016. 134 s. ISBN: 978-80-214-5375- 3.
  Detail

  ŘÍHA, J.; SATRAPA, L.; ŠPANO, M. Otázka 98 - Sypané hráze a hráze odkališť z 25. kongresu ICOLD 2015. Ostrava: ČVUT FAST Praha: Printo, s.r.o., 2016. s. 45-68.
  Detail

  PAVLÍČEK, M.; ŠPANO, M.; DRÁB, A. Stanovení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky pomocí 2D numerických simulací. Czech Journal of Civil Engineering, 2016, roč. 2/ 2016, č. 2, s. 126-131. ISSN: 2336-7148.
  Detail Odkaz

  ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Hodnocení bezpečnosti určených vodních děl metodou dílčích součinitelů. In XXXV. přehradní dny 2016. Sborník příspěvků. Svazek 1. Ostrava: ČVUT FAST Praha: Printo, s.r.o., 2016. s. 128-135. ISBN: 978-80-01-05969- 2.
  Detail

  ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Hodnocení bezpečnosti určených vodních děl metodou dílčích součinitelů. Vodní hospodářství, 2016, roč. 66, č. 7/ 2016, s. 1-6. ISSN: 1211-0760.
  Detail Odkaz

  ŠPANO, M. Úvod do problematiky stupňovitých skluzů na přehradách. Vodní hospodářství, 2016, roč. 66, č. 7/ 2016, s. 6-10. ISSN: 1211-0760.
  Detail

  ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Investigation on the temperature of the asphalt-concrete facing of embankment dams. International Journal of Pavement Research and Technology, 2016, roč. 9, č. 1, s. 73-81. ISSN: 1997-1400.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Zvládání poruch přehrad v evropském kontextu. In XXXV. přehradní dny 2016. Sborník příspěvků. Svazek 2. Ostrava: ČVUT FAST Praha: Printo, s.r.o., 2016. s. 76-82. ISBN: 978-80-01-05970- 8.
  Detail

 • 2015

  ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. The results of a survey of the temperature of the asphaltconcrete, facing of embankment dams. In Eksploatacja budowli pietrzacych - diagnostyka i zapobieganie zagroženiom. Waszawa, PL: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Waszawa, 2015. s. 227-239. ISBN: 978-83-64979-09- 5.
  Detail

  ŠPANO, M.; DRÁB, A. Quantification of hydrodynamic load on the bridge deck using numerical simulations. In 14th Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WHME). WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. Brno, CZ: Litera Brno, 2015. s. 95-103. ISBN: 978-80-214-5230- 5. ISSN: 2410-5910.
  Detail

  DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Failures and durability analysis of a small hydro power plant. In ICOLD 25th Congress / ICOLD 83rd Annual Meeting, Symposium Hydropower ´ 15. ICOLD. Stavanger, NK: ICOLD, 2015. s. 138-144.
  Detail Odkaz

  ŠPANO, M.; STARA, V. Determination of water- soil interface using the EIS method. In EUREKA 2015 - 3rd conference and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. s. 77-83. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464-4595.
  Detail

  ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Průzkum teploty asfaltobetonového pláště sypané hráze. Stavebnictví, 2015, roč. IX, č. 06-07/ 15, s. 54-58. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Analýza provozní spolehlivosti malých vodních elektráren. Energetika, 2015, roč. 65, č. 6/ 2015, s. 340-344. ISSN: 0375- 8842.
  Detail

  ŠPANOVÁ, A., DRÁB, V., TURKOVÁ, K., ŠPANO, M., BURDYCHOVÁ, R., ŠEDO, O., ŠRŮTKOVÁ, D., RADA, V., RITTICH, B. Selection of potential probiotic Lactobacillus strains of human origin, for use in dairy industry. EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, 2015, roč. 241, č. 6, s. 861-869. ISSN: 1438-2377.
  Detail Odkaz

 • 2014

  BORNSCHEIN, A.; POHL, R.; WOLF, V.; SCHERES, B.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; SCHUTTRUMPF, H.; TROCH, P.; VAN DER MEER, J. Wave run-up and wave overtopping under very oblique wave attack (cornerdike-project). In Proceedings of the HYDRALAB IV Joint User Meeting, Lisbon, July 2014. Delft: Deltares | Delft Hydraulics, 2014. s. 1-10.
  Detail Odkaz

  ADAM, K.; ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; ŠPANO, M. Model porušení asfaltobetonového těsnění. In XXXIV. Priehradné dni 2014. x. Košice, SR: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Košice, 2014. s. 555-564. ISBN: 978-80-971596-6- 5.
  Detail

  ŠPANO, M.; STARA, V. DETERMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN WATER- SOIL DENSITY AND IMPEDANCE USING THE EIS METHOD. In EUREKA 2014. neuv. Brno University of Technology: VUTIUM, 2014. s. 106-110. ISBN: 978-80-214-4883- 4.
  Detail

  RITTICH, B., ŠPANO, M., ŠPANOVÁ, A. Molekulární identifikace a typizace bakterií mléčného kvašení s využitím shlukové analýzy. Molekulární identifikace a typizace bakterií mléčného kvašení s využitím shlukové analýzy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta chemická, 2014. s. 1-79. ISBN: 978-80-214-4853- 7.
  Detail

  ŽOUŽELA, M.; STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M. Hydraulische Modellversuche von Entlastungsanlagen ausgewählter Talsperren in der Tschechischen Republik. In Internationales Symposium Wasser- und Flussbau im Alpenraum. Zürich: ETH Zürich, 2014. s. 75-84.
  Detail

 • 2012

  ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; GLAC, F. The Proposal of the Technique for the Repair of Defects in Waterstops at Concrete Gravity Dam. Kyoto, Japan: ICOLD, 2012. s. 585-590.
  Detail

  ŠPANO, M.; STARA, V.; HRADILOVÁ, I. EIS a tool for measurement of water soil interface. In EUREKA 2012. neuv. Brno: VUTIUM, 2012. s. 206-213. ISBN: 978-80-214-4537- 6.
  Detail

 • 2011

  ŠPANO, M.; STARA, V. Resistance of flow on stepped chutes. In EUREKA 2011. neuv. Brno: VUTIUM, 2011. s. 239-245. ISBN: 978-80-214-4325- 9.
  Detail

 • 2010

  VAN DER MEER, J.; SCHUTTRUMPF, H.; BORNSCHEIN, A.; POHL, R.; ŠPANO, M.; ŘÍHA, J. On the effect of current on wave run-up and wave overtopping. In Proceedings of the 32st International Conference Coastal Engineering, American Society of Civil Engineers. (32. konference o pobřežní inženýrství 2010 ). volume 4. ASCE, 2010. s. 2758-2772. ISBN: 9781629931210.
  Detail Odkaz

 • 2009

  ŠPANO, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; STARA, V. Využití EIS pro měření hydraulických veličin v otevřených korytech. In Symposium hydrotechniků 2009. neuv. Brno: Vutium, 2009. s. 110-113. ISBN: 978-80-214-3883- 5.
  Detail Odkaz

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠPANO, M.; STARA, V. EIS AS A TOOL FOR MEASUREMENTS OF FLOW PROPERTIES ON STEPPED CHUTES. In EUREKA 2009. neuv. Brno: VUTIUM, 2009. s. 31-37. ISBN: 978-80-214-3969- 6.
  Detail Odkaz

  ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; JANDORA, J. VD Žermanice - Studie opravy těsnosti dilatačních spár hrázových bloků. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2009. s. 1-99.
  Detail

  ŘÍHA, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠPANO, M.; ZACHOVAL, Z. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Příprava a projekty fyzikálních zařízení. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT FAST, 2009. s. 1-36.
  Detail

 • 2008

  ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; DVOŘÁK, L. Výběh vlny na svah v inetrakci s proudící vodou - Dílčí zpráva. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2008. s. 1-16.
  Detail

  ŘÍHA, J.; DUCHAN, D.; ŠPANO, M. Nová Zbrojovka - Brno.Modelové posouzení režimu proudění podzemní vody v prostoru výstavby areálu Brno - Nová Zbrojovka, K4, a.s. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2008. s. 1-30.
  Detail

  ŘÍHA, J.; DUCHAN, D.; ŠPANO, M. Generel odvodnění města Brna.Vymezení rizikových zón nástupu hladiny podzemní vody při povodních.. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2008. s. 1-35.
  Detail

 • 2007

  ŠPANO, M. Modelování proudění na skluzu VD Bystřička. In Sympozium hydrotechniků 14.-15. května 2007, Sborník příspěvků. ČHMÚ Praha. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 127-130. ISBN: 978-80-01-03681- 5.
  Detail

  ŠPANO, M. Příprava k fyzikálnímu modelování proudění na stupňovitém skluzu VD Bystřička. In Sborník konference JUNIORSTAV 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 242-242. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  ŠPANO, M. Physical modelling of flow over stepped spillway of the Bystřička dam. In Zeszyty naukowe Politechniky Slaskiej, Budownictwo z. 112. Zeszyty naukowe Politechniky Slaskiej. Gliwice, Polská republika: Wydawnictwo Politechniky Slaskiej, 2007. s. 373-380. ISBN: 83-917224-4- 9.
  Detail

  ŠPANO, M.; STARA, V.; ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M. Application of hydraulic research for optimization of flow over hydraulic structures. In Fifth international symposium on environmental hydraulics, prosceedings. Tempe, Arizona, USA: Arizona State University, 2007. s. 195-200.
  Detail

  STARA, V.; ŠPANO, M. Modelový výzkum a jeho role při návrhu zvýšení bezpečnosti VD Bystřička za povodně. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Vydavaťelstvo STU v Bratislave. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. s. 99-108. ISBN: 978-80-227-2729- 7.
  Detail

 • 2006

  STARA, V.; ŠPANO, M. ZVYŠOVÁNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH OBJEKTŮ PŘEHRAD V DŮSLEDKU ZMĚN JEJICH NÁVRHOVÝCH PARAMETRŮ S OHLEDEM NA JEJICH BEZPEČNOST A BEZPEČNOST PŘEHRADY JAKO CELKU. In Technické listy 2005, Díl 2: Soubor technických listů řešení. Technické listy 2005. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 139-140. ISBN: 80-01-03487- 9.
  Detail

  STARA, V.; ŠPANO, M. ANALÝZA SINGULARIT PŘI PROUDĚNÍ MOSTY, PROPUSTKY, PLOTY, PŘEKÁŽKAMI V PODOBĚ STAVEB A POD. VČETNĚ VLIVU EROZE NA STABILITU KONSTRUKCÍANALÝZA SINGULARIT PŘI PROUDĚNÍ MOSTY, PROPUSTKY, PLOTY, PŘEKÁŽKAMI V PODOBĚ STAVEB A POD. VČETNĚ VLIVU EROZE NA STABILITU KONSTRUKCÍ. In Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů. Technické listy 2005. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 139-140. ISBN: 80-01-03486- 0.
  Detail

  STARA, V.; ŠPANO, M. Modelový výzkum přelivu VD Bystřička. In Hydrodynamika 2006. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2006. s. 128-133. ISBN: 80-214-3311- 6.
  Detail

  STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M. Výzkum a realizace rekonstrukce funkčního objektu VD Znomo. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2006, roč. XLIX, č. 5-6/ 2006, s. 9-12. ISSN: 0322- 886X.
  Detail

  STARA, V.; ŠPANO, M.; ŠULC, J. Reconstruction of the Znojmo Dam - practical application of hydraulic research. In Imrovements in reservoir construction, operation and maintenance. Durham: Thomas Telford Limited, 2006. s. 106-115. ISBN: 0727734709.
  Detail

  STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M. Výzkum a realizace rekonstrukce funkčního objektu VD Znomo. In Jubilejné XXX. Prehradné dni 2006. Trenčín: SVP,š.p., odštepný závod Piešťany, pobočka SVHS, 2006. s. 313-316.
  Detail

 • 2005

  STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M. Hydrotechnický modelový výzkum funkčního objektu vodního díla Znojmo. Vodní hospodářství, 2005, roč. 55, č. 4/ 2005, s. 104-107. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M. Proposal of Measures to Enhance the Safety of the Znojmo Dam on the Thaya River during Floods. In Dams at the Beginning of the 21st Century. Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik, 2005. s. 193-202. ISBN: 3-86005-461- 9.
  Detail

  STARA, V.; ŠPANO, M. Proposals of Measures for Enhancement of the Safety of Dams. In Proceedings / Ninth International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering. Vienna: BOKU University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria, 2005. s. 187-194. ISBN: 3-200-00446- 0.
  Detail

  STARA, V.; ŠPANO, M.; ŠULC, J. Rekonstrukce VD Znojmo - aplikace hydrotechnického výzkumu v praxi. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Bratislava: ASCO, Bratislava, 2005. s. 85-94. ISBN: 80-227-2299- 5.
  Detail

  ŠPANO, M. Návrh a posouzení vhodného tvaru dělících pilířů bezpečnostního přelivu vd znojmo. In Sborník konference JUNIORSTAV 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno, 2005. s. 186-191. ISBN: 80-214-2830- 9.
  Detail