Ing.

Miroslav Špano

Ph.D.

VST – odborný asistent

+420 541 147 760
Miroslav.Spano@vut.cz

Projekty

 • Analýza vlivu vstupních veličin na výsledky numerických modelů používaných při hodnocení bezpečnosti vodních děl
  Detail

 • Citlivostní analýza vybraných vstupních parametrů numerických modelů při hydraulických výpočtech proudění vody
  Detail

 • Spektrální analýza větrových oscilačních vln na vodních nádržích jako součást adaptace na změnu klimatu
  Detail

 • TH03030182, Ochrana konstrukcí vodních staveb a přirozených břehů před účinky oscilačních větrových vln
  Detail

 • Inovace a rozvoj laboratoří pro modelování proudění ve vodohospodářských objektech a systémech
  Detail

 • Výzkum proudění bezpečnostními objekty vodních děl s ohledem na zvýšení jejich bezpečnosti v době klimatických změn prostřednictvím numerických simulací
  Detail

 • GP103/08/P538, Kvantitativní analýza vlivu modelového měřítka při modelování proudění směsi vody a vzduchu na stupňovitých skluzech.
  Detail

 • Zkoumání proudění směsi vody a vzduchu na stupňovitých skluzech na fyzikálním modelu.
  Detail