Ing. arch.

Miloš Klement

ARC – externí zaměstnanec


klement.m@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

  • ZÍKA, V.; KLEMENT, M.; ŘÍČNÝ, M.; TODOROV, P.: Soutěž na Masarykovo náměstí v Jihlavě. (soutěž domácí)