Ing. arch.

Miloš Klement

ARC – externí zaměstnanec


klement.m@fce.vutbr.cz

Výuka

Vyučované předměty

BGA032 Ateliér architektonické tvorby 4

Údaje platné pro aktuální akademický rok