Ing. arch.

Miloš Klement

ARC – External


klement.m@fce.vutbr.cz

Creative work

  • ZÍKA, V.; KLEMENT, M.; ŘÍČNÝ, M.; TODOROV, P.: Soutěž na Masarykovo náměstí v Jihlavě. (soutěž domácí)