Mgr.

Martin Vyšvařil

Ph.D.

CHE – odborný asistent

+420 541 147 639
vysvaril.m@fce.vutbr.cz

Výuka

Konzultační hodiny

po. 10:00 až 12:00

Vyučované předměty

BCA001 Stavební chemie
BCA004 Chemie prostředí
NCB008 Chemie stavebních materiálů

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • Stavební chemie (BC01)
  • Chemie stavebních látek (BC02)
  • Chemie stavebních materiálů (CC51)