Mgr.

Martin Vyšvařil

Ph.D.

CHE – odborný asistent

+420 541 147 639
vysvaril.m@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity

Patenty

  • 2016

    užitný vzor
    VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; HELUZ cihlářský průmysl v.o.s, Dolní Bukovsko, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Suchá vápenná nebo vápenocementová omítková směs. 29162, užitný vzor. (2016)
    Detail