Mgr.

Martin Vyšvařil

Ph.D.

CHE – odborný asistent

+420 541 147 639
vysvaril.m@fce.vutbr.cz

Projekty

 • Výpočetní podpora procesních parametrů 3D tisku a parametrů agentních modelů pohybu osob
  Detail

 • Trvanlivost a praktické vlastnosti modifikovaných vápenných malt
  Detail

 • Experimentální a počítačová analýza transportu, akumulace a krystalizace solí v nehydrofobizovaných omítkových maltách
  Detail

 • Využití spongilitu v cementových kompozitech
  Detail

 • Využití odpadního prachu z drcení pěnového skla do vápenných omítek
  Detail

 • Vlastnosti, trvanlivost a chování lehkých maltových směsí s minerálními plnivy
  Detail

 • Využití přírodních polysacharidů k ovlivnění vlastností vápenných malt v čerstvém stavu
  Detail

 • Experiementální analýza objemových změn cementových kompozitů v raném stádiu tuhnutí
  Detail

 • Využití jemné frakce vápencového kameniva ve vápenných maltách
  Detail

 • GA14-04522S, Investigation of processes at the formation of solid structure in the silicon oxide-Portland cement system in a relation to the properties of binder
  Detail