Ing.

Martin Všetečka

Ph.D.

PKO – externí zaměstnanec

+420 541 147 356
vsetecka.m@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 77333
Fakultní účet vsetecka.m
Ústav pozemních komunikací

externí zaměstnanec

E-mail vsetecka.m@fce.vutbr.cz
mvsetecka@seznam.cz
Telefon +420 541 147 356
Místnost C331  Veveří 331/95, 602 00 Brno