Organizační struktura

Ústav pozemních komunikací

Odborné zaměření

 • ověřování a posuzování projektových standardů pozemních komunikací
 • teorie dopravního proudu a kapacitních výpočtů
 • ověřování vhodnosti materiálů pro údržbu pozemních komunikací
 • technologie údržby a oprav vozovek
 • zásady pro územní plánování
 • organizace a řízení dopravy
 • dopravní průzkumy a modely (IAD, MHD)
 • životní prostředí
 • bezpečnost silniční dopravy
 • posuzování vozovek
 • návrh údržby a oprav vozovek
 • vývoj nových krytů pro konstrukční vrstvy vozovek