doc. Ing.

Karel Dvořák

Ph.D.

THD – docent

+420 541 147 511
Karel.Dvorak@vut.cz

Tvůrčí aktivity

 • FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.: Alfa sádra NaCl; Na Alfa gyps G 20 - Alfa sádra připravená v roztoku NaCl. D235. (funkční vzorek)

 • FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.: Alfa sádra NaCl x KCl; NaK Alfa gyps G25 - Alfa sádra připravená ve směsném roztoku NaCl x KCl. D235. (funkční vzorek)

 • FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.: M 2,5 Keramalt; Zdicí malta M 2,5 Keramalt. D235. (funkční vzorek)

 • FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.: Keraom FBC; Suchá omítková směs Keraom FBC. D235. (funkční vzorek)

 • FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.: BC belitický cement; BC belitický cement. D235. (funkční vzorek)

 • FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.: Unimix; Unimix. D231. (funkční vzorek)

 • DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.: KAREAMAL 001; Sádrová omítka hlazená KERAMALT 001. Laboratoře THD Receptura je uložena elektronicky.. (funkční vzorek)

 • DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.: KERAMALT 002; Sádrová omítka točená KERAMALT 002. Laboratoře THD Receptura je uložena elektronicky.. (funkční vzorek)

 • DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.: Gipstmel; Univerzální sádrový tmel GIPSTMEL. Laboratoře THD Receptura je uložena elektronicky.. (funkční vzorek)

 • DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.: unimix 01; Pojivový premix UNIMIX 01. Laboratoře THD Receptura je uložena elektronicky.. (funkční vzorek)

 • DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.: sadrotvar; Sádrová tvarovka pero-drážka. Laboratoře THD Receptura je uložena elektronicky.. (funkční vzorek)

 • FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.: Sádrová tvarovka; Výroba sádrových tvarovek. Rosomac s.r.o., laboratoř ÚTHD, dokumentace na obou pracovištích. (poloprovoz)

 • FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.: B-HEMI-FR-TI2/653; Technologie výroba sádry z průmyslově vyráběného sádrovce. THD. (ověřená technologie)

 • DVOŘÁK, K.; RAVASZOVÁ, S.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; DALECKÝ, P.: Filer ZH; Silikátový filler. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci řešení projektu MPO programu TREND 1 ev. č. FW 01010061 na Vysokém učením technickém v Brně, kde byl i ověřen a následně zničen v rámci jednotlivých zkoušek jeho vlastností.. (funkční vzorek)

 • DVOŘÁK, K.; RAVASZOVÁ, S.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; DALECKÝ, P.: SC – typ 4 - 0/32 – C8/10 Bytíz; Zpevněná směs pro podkladní vrstvy liniových stavb. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci řešení projektu MPO programu TREND 1 ev. č. FW 01010061 na Vysokém učením technickém v Brně, kde byl i ověřen a následně zničen v rámci jednotlivých zkoušek jeho vlastností.. (funkční vzorek)

 • DVOŘÁK, K.; RAVASZOVÁ, S.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; DALECKÝ, P.: nestatický beton; Zakládková směs pro stabilizaci starých důlních děl. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci řešení projektu MPO programu TREND 1 ev. č. FW 01010061 na Vysokém učením technickém v Brně, kde byl i ověřen a následně zničen v rámci jednotlivých zkoušek jeho vlastností.. (funkční vzorek)

 • DVOŘÁK, K.; RAVASZOVÁ, S.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; DALECKÝ, P.: C16/20; Zakládkový beton s nízkým hydratačním teplem. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci řešení projektu MPO programu TREND 1 ev. č. FW 01010061 na Vysokém učením technickém v Brně, kde byl i ověřen a následně zničen v rámci jednotlivých zkoušek jeho vlastností.. (funkční vzorek)

 • DVOŘÁK, K.; RAVASZOVÁ, S.; DALECKÝ, P.: FW01010061-V7; Bezodpadová technologie separace polymetalů z deponií hlušiny. TvarCom s.r.o. (ověřená technologie)

Patenty

 • 2023

  užitný vzor
  RAVASZOVÁ, S.; DVOŘÁK, K.; DALECKÝ, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří TVAR COM, spol. s.r.o.; Brno, Židenice: Zakládkový beton pro statické zajištění vytěžených prostor. 37520, užitný vzor. (2023)
  Detail

  užitný vzor
  RAVASZOVÁ, S.; DVOŘÁK, K.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří: Zakládková směs s vysokou stabilitou pro stabilizaci starých důlních děl. 37488, užitný vzor. (2023)
  Detail

 • 2014

  užitný vzor
  DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; Vysoké učení technické v Brně Rosomac, s.r.o.: Jednokomorové dehydratační zařízení. 26914, užitný vzor. (2014)
  Detail

  užitný vzor
  DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; Vysoké učení technické v Brně Rosomac, s.r.o.: Sušící linka pro výrobu hemihydrátové sádry. 26870, užitný vzor. (2014)
  Detail

 • 2011

  užitný vzor
  FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; VUT Brno: Hydraulické pojivo na bázi fluidních popílků. 22922, užitný vzor. Praha (2011)
  Detail

  užitný vzor
  FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; ZLÁMAL, P.; KALIVODA, K.; NOVÁK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení pro výrobu alfa-sádry. 22623, užitný vzor. Praha (2011)
  Detail