doc. Ing.

Karel Dvořák

Ph.D.

THD – docent

+420 541 147 511
Karel.Dvorak@vut.cz

Projekty

 • Rozvoj znalostí v oblasti termomechaniky hornin s důrazem na jejich praktické využití a digitální model terénu pro geotechnické aplikace
  Detail

 • Vývoj a výzkum nových typů kompozitních materiálů vytvrzovaných pomocí CO2
  Detail

 • Mechanical behaviour of calcium phosphate cements wet with liquids of different polarity
  Detail

 • TK05020140, Využití TAP pro snížení zátěže životního prostředí při výrobě tepla a elektrické energie v klasických zdrojích
  Detail

 • Vliv kombinace tavidel a mineralizátorů na vlastnosti nízkoenergetického slínku
  Detail

 • Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně
  Detail

 • Studium laboratorní přípravy, struktury a stability trikalcium silikátu
  Detail

 • Biomimetic processing of titanium-hydroxyapatite composites
  Detail

 • Studium kinetiky rozkladných reakcí vápenců při tepelné zátěži
  Detail

 • HYDROXYAPATITE FOAM DEVELOPMENT
  Detail

 • Studium kinetiky krystalizace různých polymorfů trikalcium silikátu
  Detail

 • Processing and characterization of plate-like nano-crystalline beta tricalcium phosphate ceramics to design cell instructive materials
  Detail

 • Studium laboratorní přípravy, struktury a stability trikalcium silikátu
  Detail

 • Vliv geneze a typu vápence na proces dekarbonatace a sintrace CaO
  Detail

 • Effects of mechano-chemical activation on the process of formation, structure and stability of selected clinker minerals
  Detail

 • Komplexní technologie zpracování zbytků po těžbě rud pro stabilizaci vytěžených prostor a pro podkladní vrstvy liniových staveb
  Detail

 • Syntéza čistých fází Portlandského slínku
  Detail

 • Synthesis, processing and characterization of advanced BaO-MgO-Al2O3-SiO2 system, as a candidate for near-future thermal and environmental barrier coatings
  Detail

 • Sledovanie vlastností vápencov pri tepelnom zaťažovaní metódou DKTA, DSC a HT-XRD.
  Detail

 • Štúdium vplyvu vlastností vápencov a výpalu na vlastnosti vápna
  Detail

 • GA15-08755S, Studie vlivu přípravy vzorků na výsledné vlastnosti anorganických pojiv
  Detail

 • Možnosti využití alternativních přístupů pro přípravu síranových pojiv
  Detail

 • Využití druhotných surovin pro přípravu vysokopevnostní sádry beztlakovou metodou.
  Detail

 • GP103/08/P231, Sdružená výroba portlandského cementu a alfa sádry
  Detail