doc. Ing.

Jaroslav Raclavský

Ph.D.

VHO – docent

+420 541 147 726
jaroslav.raclavsky@vut.cz

Tvůrčí aktivity

 • RACLAVSKÝ, J.; MALANÍK, S.: TNV 75 5405; TNV 75 5405 Sanace vodovodních sítí - odvětvová technická norma vodního hospodářství (TNV). HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Tel.: 26 11 02 222, fax: 26 12 15 186. URL: http://www.hydroprojekt.cz/doc/normy2.htm. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • RACLAVSKÝ, J.: technické doporučení; Sanace stok a kanalizačních přípojek - technické doporučení SOVAK. HYDROPROJEKT, a.s. Oddělení technické normalizace Táborská 31 140 16 Praha 4. URL: http://www.hydroprojekt.cz. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • RACLAVSKÝ, J.: TNV 75 6905; TNV 75 6905 Metodika hodnocení technického stavu kanalizační sítě. tištěná norma - Hydroprojekt CZ a.s., Praha. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.: MAP 02/2012; Situace technického stavu stokové sítě v obci Moravská Nová Ves. zálohový CD nosič, ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, 602 00 Brno. URL: http://mnves.cz. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.: MAP 04/12; Situace doporučených opatření na stokové síti v obci Moravská Nová Ves. zálohový CD nosič, ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_01; Čistící jednotka pro šedé vody s C-mem membránou. Mládežnická 8, Břeclav, CZ. URL: http://www.asio.cz/cz/automatizovana-membranova-jednotka-na-cisteni-sedych-vod. (funkční vzorek)

 • RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_2; Čistící jednotka pro šedé vody s využitím deskových membrán SiClaro. ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno. (funkční vzorek)

 • RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_1; Čistící jednotka pro šedé vody s C-mem membránou. Mládežnická 8, Břeclav, CZ. URL: http://www.asio.cz/cz/automatizovana-membranova-jednotka-na-cisteni-sedych-vod. (poloprovoz)

 • RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_2; Čistící jednotka pro šedé vody s využitím deskových membrán SiClaro. ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno. (poloprovoz)

 • RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_1; Čistící jednotka pro šedé vody s C-mem membránou. Mládežnická 8, Břeclav, CZ. URL: http://www.asio.cz/cz/automatizovana-membranova-jednotka-na-cisteni-sedych-vod. (prototyp)

 • RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_2; Čistící jednotka pro šedé vody s využitím deskových membrán SiClaro. ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno. (prototyp)

 • VRÁNA, J.; RACLAVSKÝ, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; PLOTĚNÝ, K.; BARTONÍK, A.: ČSN 756780; ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích. Ústav vodního hospodářství obcí, FAST, Vysoké učení technické v Brně. URL: https://csnonline.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=513087. (produkt převzatý do právního předpisu nebo normy)

 • RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; KAVALÍR, P.: Metodika 84196/2014-MZE-15100; Metodika pro vyhodnocování energetické náročnosti kanalizačních sítí. Vysoké učení technické v Brně, Žižkova 17, Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • HLAVÍNEK, P.; POLÁŠEK, D.; STŘÍTESKÝ, L.; RACLAVSKÝ, J.: AN-DIGESTER; Anaerobní fermentor. AdMaS, budova P4, Purkyňova ul., Brno. URL: http://www.admas.eu. (funkční vzorek)

 • HLAVÍNEK, P.; POLÁŠEK, D.; STŘÍTESKÝ, L.; RACLAVSKÝ, J.: MBR; Membránová filtrační jednotka. AdMaS, Purkyňova ul., Brno. URL: http://www.admas.eu. (funkční vzorek)

 • VELIKOVSKÁ, K.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; SLÁVIK, R.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠIKULA, O.; POLÁŠEK, P.: Technologický celek; Technologický celek. Centrum AdMaS. (ostatní)

 • VELIKOVSKÁ, K.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; RACLAVSKÝ, J.; ŠIKULA, O.; POLÁŠEK, P.: Prototyp; Prototyp tepelného výměníku v kombinaci s čištěním odpadní vody určené k dalšímu využití. Centrum AdMaS. (prototyp)

Patenty

 • 2017

  užitný vzor
  RACLAVSKÝ, J.; NOVOTNÁ, J.; VYLAMOVÁ, P.; JANKŮ, H.; POLÁŠEK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Zábrana prostupu podzemní vody podél kanalizačního potrubí. 31170, užitný vzor. (2017)
  Detail

 • 2016

  užitný vzor
  HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno - Veveří, CZ: Zařízení pro napojení šachty na kanalizační potrubí. 29444, užitný vzor. (2016)
  Detail