doc. Ing.

Jaroslav Raclavský

Ph.D.

VHO – docent

+420 541 147 726
jaroslav.raclavsky@vut.cz

Projekty

 • Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně
  Detail

 • TJ02000190, Získání a využití tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody
  Detail

 • Inovační voucher - Výzva III - Bezpečnostní opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu - SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
  Detail

 • Testování sorpčních náplní pro odstranění zápachu ze stok
  Detail

 • Eliminace zápachu ze stokové sítě
  Detail

 • TA04021081, Zpracování technologického postupu eliminace drenážního efektu kanalizací
  Detail

 • Provozování tlakové a podtlakové kanalizace
  Detail

 • Sledování vybraných parametrů odpadní vody pro CFD modelování
  Detail

 • TA02020676, Energetická náročnost ČOV a stokových sítí
  Detail

 • Optimalizace návrhu stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel
  Detail

 • TA01020311, Využití šedé a dešťové vody v budovách
  Detail

 • ME 864, Rekonstrukce vodohospodářských sítí
  Detail

 • ORFEUS
  Detail