Ivan Dvořák

FYZ – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 660
dvorak.i@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity