Ivan Dvořák

FYZ – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 660
dvorak.i@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 223386
Fakultní účet dvorak.i
Ústav fyziky

tech.-hosp. pracov.

E-mail dvorak.i@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 147 660
Místnost Z105  Žižkova 17, 602 00 Brno