doc. Ing.

Dalibor Bartoněk

CSc.

GED – docent

+420 541 147 204
bartonek.d@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 1438
Fakultní účet bartonek.d
Ústav geodézie

vědecký tajemník / docent

E-mail bartonek.d@fce.vutbr.cz
bartonek.d@vutbr.cz
Telefon +420 541 147 204
41147204
Místnost B217 Veveří 331/95, 602 00 Brno