Ing.

Daniel Skřek

PST – doktorand
OVV – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 070
skrek.d@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 167396
Fakultní účet skrek.d