Ing.

Daniel Skřek

PST – doktorand
OVV – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 070
Daniel.Skrek@vut.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 167396
Fakultní účet skrek.d
Oddělení vnitřních a vnějších vztahů

výkonný manažer / tech.-hosp. pracov.

E-mail Daniel.Skrek@vut.cz
Telefon +420 541 147 070
+420 731 175 632
Místnost R506 Rybkova 1, 602 00 Brno