Ing.

Marcela Pavlíková

Ph.D.

CHE – odborný asistent

+420 541 147 634
Marcela.Pavlikova@vut.cz

Publikace

 • 2024

  BURŠÍK, L.; DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; KULIHOVÁ, M.; PAVLÍKOVÁ, M. Threats to Chosen Locality by Surface Runoff, Water Erosion, and Surface Water Pollutants. In Juniorstav 2024: Proceedings 26th International Scientific Conference of Civil Engineering. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2024. ISBN: 978-80-86433-83-7.
  Detail

 • 2023

  KLUČÁKOVÁ, M.; ZÁVODSKÁ, P.; PAVLÍKOVÁ, M.; BURŠÍK, L.; SOBOTKOVÁ, V. Lignite as functional materiál for removal of pollutants from water. Santiago: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, 2023.
  Detail

  BURŠÍK, L.; DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; PAVLÍKOVÁ, M. ANALYSIS OF CHOSEN LOCALITY IN THE SOUTH MORAVIAN REGION IN TERMS OF RUNOFF AND EROSION CONDITIONS AND IN TERMS OF POLLUTION OF SURFACE WATER. In SGEM CONFERENCE PROCEEDINGS 2023. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2023. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2018

  Kopta, T., Pavlíková, M., Sekara, A., Pokluda, R., Maršálek, B. Effect of bacterial-algal biostimulant on the yield and internal quality of lettuce (Lactuca sativa L.) produced for spring and summer crop. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 2018, roč. 46, č. 2, s. 615-621. ISSN: 0255-965X.
  Detail Odkaz

 • 2017

  KLUČÁKOVÁ, M.; PAVLÍKOVÁ, M. Lignitic humic acids as environmental friendly adsorbent for heavy metals. Journal of Chemistry, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1-5. ISSN: 2090-9063.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2014

  MALÁ, J.; LAGOVÁ, M. Comparison of digestion methods for total phosphorus determination in river sediments. Chemical Papers, 2014, roč. 68, č. 8, s. 1015-1021. ISSN: 0366-6352.
  Detail

 • 2013

  LAGOVÁ, M.; MALÁ, J.; ZBOROVSKÁ, J. Organický a anorganický fosfor v sedimentech drobných vodních toků. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4670- 0.
  Detail

  MALÁ, J.; LAGOVÁ, M. Vzájemná souvislost labilního a celkového fosforu v sedimentech vybraných toků. In 10. bienální konference Voda 2013, sborník přednášek a posterových sdělení. 2013. s. 79-86. ISBN: 978-80-263-0506- 4.
  Detail

  LAGOVÁ, M.; PAVLÍK, F.; MALÁ, J.; BAYER, P. Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení. Vodní hospodářství, 2013, roč. 2013, č. 6, s. 182-186. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

 • 2012

  PAVLÍK, F.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.; LAGOVÁ, M. Degradace půdy vlivem eroze v České republice a v Norsku. In REGENERACE - REKULTIVACE - REVITALIZACE KRAJINY. 1. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 60-67. ISBN: 978-80-7375-683- 3.
  Detail

  LAGOVÁ, M.; MALÁ, J. Celkový fosfor ve vodě a sedimentech drobných vodních toků. In Juniorstav 2012 14. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí - sborník anotací. Brno: 2012. s. 298-298. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

 • 2011

  LAGOVÁ, M.; MALÁ, J. Modified digestion method of total phosphorus determination in river sediments. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. s. 966-966. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  LAGOVÁ, M. Stanovení celkového fosforu v sedimentech malých toků. Sborník anotací konference Juniorstav 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2011. s. 259-259. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail

  LAGOVÁ, M. Ovlivnění sedimentů drobných vodních toků živinami a metody hodnotící obsah celkového fosforu. Brno: MENDELU, 2011. s. 25-25. ISBN: 978-80-7375-522- 5.
  Detail

 • 2010

  LAGOVÁ, M.; HRICH, K. Vybrané jakostní ukazatele příměstského toku. Sborník anotací konference Juniorstav 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 258-258. ISBN: 978-80-214-4042-5.
  Detail

 • 2009

  HRICH, K.; MALÁ, J.; LAGOVÁ, M. Sledování a porovnání kvality sedimentů v malých příměstských tocích. In Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2009. s. 65-68. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  LAGOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K. Studie vybraných indikátorů v malých vodních tocích. In Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 109-112. ISBN: 978-80-7204-629-4.
  Detail