Ing.

Marcela Pavlíková

Ph.D.

CHE – odborný asistent

+420 541 147 634
Marcela.Pavlikova@vut.cz

Odborné zaměření

  • Hydrochemie
  • Kvalita povrchových vod
  • Sedimenty vodních toků a nádrží