Ing.

Petr Kalvoda

Ph.D.

GED – odborný asistent

+420 541 147 225
kalvoda.p@vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

  • MACHOTKA, R.; KALVODA, P.; BARTONĚK, D.; KURUC, M.; POKORNÝ, J.; VONDRÁK, J.: Měření tížnicových od; Systém pro měření tížnicových odchylek. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, Ústav geodézie. (funkční vzorek)

  • BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R.; FIŠER, Z.; ŠVÁB, T.; VONDRÁK, J.; KALVODA, P.: ZS; Geodetická technologie měření posunů a deformací při zatěžovacích zkouškách mostních konstrukcí. železniční most "GAGARIN" V km 5,872 trati Český Těšín - Ostrava Kunčice, objednatel FIRESTA a.s.. (ověřená technologie)

  • BARTONĚK, D.; KALVODA, P.: VvT II+III Jedovnice; Přehledka účelové sítě FAST Jedovnice. Ústav geodézie, FAST, VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

  • BARTONĚK, D.; KALVODA, P.: Přehledka Dolní Morava; Přehledka účelové sítě FAST Dolní Morava. Ústav geodézie, FAST, VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

  • KALVODA, P.; NOSEK, J.; PROKOP, J.: 3D model kaple Panny Marie na Kostelíčku; 3D model kaple Panny Marie na Kostelíčku. Ústav geodézie, FAST, VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno. URL: https://farnostlisen.cz/gallery/3d_model/3d.php. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

  • KALVODA, P.; NOSEK, J.; VESELÝ, M.: 3D model kaple svatého Jana Nepomuckého v Guntramovicích; 3D model kaple svatého Jana Nepomuckého v Guntramovicích. Ústav geodézie, FAST, VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno. URL: https://geodesy.fce.vutbr.cz/kaple-guntramovice/. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

  • NOSEK, J.; KALVODA, P.: 3D model Kaple svaté Barbory v Rudicích; 3D model Kaple svaté Barbory v Rudicích. Ústav geodézie, FAST, VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno. URL: https://geodesy.fce.vutbr.cz/kaple-rudice/. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

  • BERNÁT, T.; BLÁHA, L.; BRABEC, O.; BRODSKÝ, J.; BUKÁČEK, R.; ČERVENKA, R.; HRÁDEK, J.; JIRÁNEK, J.; KOŠATKA, M.; KREJČÍ, T.; KUŽLIAK, B.; LUDAČKOVÁ, M.; MATOUŠ, L.; MRÁZ, J.; NOSKOVÁ, B.; OPAT, L.; POSPÍŠIL, P.; POTOČIAR, T.; SEMRÁD, L.; VANĚČEK, J.; VLASÁK, D.; BERKOVÁ, A.; BARTONĚK, D.; KALVODA, P.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M.; MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T.; VYSTAVĚL, O.: MGM; MAWIS Geodata Management. HRDLIČKA spol. s r.o., Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5. URL: https://mgm.mawis.eu/. (software)

  • KALVODA, P.; NOSEK, J.: 3D model jihovýchodní astronomické kopule hvězdárny v Brně; 3D model jihovýchodní astronomické kopule hvězdárny v Brně. Ústav geodézie, FAST, VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno. URL: https://geodesy.fce.vutbr.cz/hvezdarna-brno-jv/. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

  • KALVODA, P.; NOSEK, J.: 3D model severozápadní astronomické kopule hvězdárny v Brně; 3D model severozápadní astronomické kopule hvězdárny v Brně. Ústav geodézie, FAST, VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno. URL: https://geodesy.fce.vutbr.cz/hvezdarna-brno-sz/. (specializovaná mapa s odborným obsahem)