Ing.

Petr Kalvoda

Ph.D.

GED – odborný asistent

+420 541 147 225
kalvoda.p@vutbr.cz

Publikace

 • 2022

  NOSEK, J.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T. Vliv počtu vlícovacích bodů na přesnost mobilního laserového skenování. Juniorstav 2022. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2022. s. 622-627. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail Odkaz

  PROKOP, J.; NOSEK, J.; KALVODA, P.; VESELÝ, M. Posouzení přesnosti fotogrammetrických výsledků z nízkonákladové a profesionální kamery. Juniorstav 2022. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2022. s. 597-602. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail Odkaz

  NOSEK, J.; KALVODA, P. Využití low-cost kamer pro tvorbu texturovaných 3D modelů. Telč: 2022.
  Detail Odkaz

  KURUC, M.; NOSEK, J.; KALVODA, P. Družicové metody v geodézii a katastru 2022. GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR. Praha, Bratislava: Český úřad zeměměřický a katastrální, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 2022. s. 125-126. ISSN: 1805-7446.
  Detail Odkaz

 • 2021

  KALVODA, P.; NOSEK, J.; KALVODOVÁ, P. Influence of Control Points Configuration on the Mobile Laser Scanning Accuracy. In 7th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2021 Prague. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol (UK): IOP Publishing, 2021. s. 1-10. ISSN: 1755-1307.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  NOSEK, J.; KALVODA, P.; KURUC, M. Analýza mobilního laserového skenování ve stavebnictví. TZB-info, 2021, roč. 1, č. 1, s. 1 (1 s.). ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  NOSEK, J.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; STRÁNSKÁ, P. TESTOVÁNÍ PŘESNOSTI MOBILNÍHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ A MOBILNÍ FOTOGRAMMETRIE. Praha: ČVUT FSv, Katedra geomatiky, 2021. ISBN: 978-80-01-06784-0.
  Detail

  NOSEK, J.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; STRÁNSKÁ, P. Vliv prekalibrace kamery DJI FC300S na přesnost fotogrammetrických výsledků. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Juniorstav 2021. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2021. s. 707-712. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail Odkaz

 • 2020

  HOFFMANNOVÁ, L.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; STRÁNSKÁ, P.; NOSEK, J.; OTRUSINOVÁ, J. Analýza přesnosti bodového mračna z mobilního laserového skenování. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020. 2020. s. 796-800. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  STRÁNSKÁ, P.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; HOFFMANNOVÁ, L.; NOSEK, J.; OTRUSINOVÁ, J. Vytvoření kalibračního pole pro testování mobilních mapovacích systémů. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020. 2020. s. 801-805. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  OTRUSINOVÁ, J.; HOFFMANNOVÁ, L.; NOSEK, J.; STRÁNSKÁ, P.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T. Analýza určení trajektorie mobilního mapovacího systému. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020. 2020. s. 806-811. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  KALVODA, P.; NOSEK, J.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T. ACCURACY EVALUATION OF RIEGL VMX-450 MOBILE MAPPING SYSTEM. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulgaria: STEF92, 2020. s. 165-174. ISBN: 978-619-7603-07-1. ISSN: 1314-2704.
  Detail Odkaz

  KALVODA, P.; KURUC, M.; KRATOCHVÍL, R. Družicové metody v geodézii a katastru 2020. GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR. Praha, Bratislava: Český úřad zeměměřický a katastrální, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 2020. s. 142-142. ISSN: 1805-7446.
  Detail Odkaz

  NOSEK, J.; MACHOTKA, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; KALVODA, P.; HOFFMANNOVÁ, L.; OTRUSINOVÁ, J.; STRÁNSKÁ, P. Ověření přesnosti metody GNSS-PPP. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020. 2020. s. 783-789. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  NOSEK, J.; KURUC, M.; KALVODA, P.; VOLAŘÍK, T.; HOFFMANNOVÁ, L.; OTRUSINOVÁ, J.; STRÁNSKÁ, P. POROVNÁNÍ PŘESNOSTI VYBRANÝCH SLUŽEB PPP V REÁLNÉM ČASE. Družicové metody v geodézii a katastru. 2020. s. 45-50. ISBN: 978-80-86433-74-5.
  Detail

  KALVODA, P.; NOSEK, J.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; KALVODOVA, P. Accuracy Evaluation and Comparison of Mobile Laser Scanning and Mobile Photogrammetry Data. In IOP Conference series. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol (UK): IOP Publishing Ltd, 2020. s. 1-10. ISSN: 1755-1307.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2019

  VONDRÁK, J.; KRATOCHVÍL, R.; KALVODA, P. Zaměření deponie zeminy při objektu Šumavská Tower. Brno: 2019. s. 1-3.
  Detail

 • 2017

  KALVODA, P. SHIFT DETECTION USING DIGITAL MICROSCOPE. 5th Czech-Polish Symposium Actual problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2017. s. 16-16. ISBN: 978-80-86433-66-0.
  Detail

 • 2015

  ŽALUD, L.; KOCMANOVÁ, P.; BURIAN, F.; JÍLEK, T.; KALVODA, P.; KOPEČNÝ, L. Calibration and evaluation of parameters in a 3D proximity rotating scanner. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2015, roč. 21, č. 1, s. 3-12. ISSN: 1392-1215.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2014

  KALVODA, P.; KOCMANOVÁ, P. HIGH ACCURACY SHIFT DETECTION USING DIGITAL MICROSCOPE. In MENDEL 2014 20th International Conference on Soft Computing. 1st edition. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2014. s. 235-240. ISBN: 978-80-214-4984- 8.
  Detail

  KALVODA, P.; KOCMANOVÁ, P. Geodetické zaměření zemědělských staveb a pozemků. Geodetické zaměření zemědělských staveb a pozemků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 1-34. ISBN: 978-80-7375-968- 1.
  Detail

 • 2013

  ŠVÁB, T.; KALVODA, P.; KURUC, M. Družicové metody v geodézii a katastru 2013. GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR. Praha, Bratislava: ČÚZK, UGKK SR, 2013. s. 106-106. ISSN: 1805-7446.
  Detail

  KALVODA, P. Fotogrammetrie. In Komunikační ainteraktivní platformy 2013. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 45-50. ISBN: 978-80-7375-913-1.
  Detail

 • 2010

  NOVÁČEK, J.; KALVODA, P.; KOPKÁNĚ, D.; ŠŤASTNÍK, S. Bezkontaktní metoda pro sledování objemových změn hydratujících staviv založená na analýze digitálního obrazu. In sborník konference CONSTRUMAT 2010. Bratislava: 2010. s. 125-130. ISBN: 978-80-227-3297-0.
  Detail

  KALVODA, P. Subpixelová detekce posunů pro určování objemových změn stavebních látek s využitím digitálního mikroskopu. Brno: FAST, 2010. s. 1 ( s.)
  Detail

  NOVÁČEK, J.; KALVODA, P. Vývoj bezkontaktní fotogrammetrické metody pro sledování objemových změn hydratujících staviv. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2010. 2010. s. 279-279. ISBN: 978-80-214-4042-5.
  Detail

  KALVODA, P.; NOVÁČEK, J. Detekce posunů pro určování objemových změn stavebních látek s využitím subpixelové metody. In 46. geodetické informační dny, Sborník přednášek. Brno: Český svaz geodetů a kartografů, Spolek zeměměřičů Brno, 2010. s. 32-37. ISBN: 978-80-02-02278- 7.
  Detail

  KALVODA, P. Subpixelová detekce posunů s využitím USB mikroskopu. In Sborník semináře Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ 2009. Praha: ČVUT v Praze, 2010. s. 1-16. ISBN: 978-80-01-04499- 5.
  Detail

 • 2009

  KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. V Brně inovují výuku G+ K. Zeměměřič, 2009, roč. 16, č. 11+ 12, s. 34-35. ISSN: 1211- 488X.
  Detail Odkaz

  KALVODA, P.; KOPKÁNĚ, D.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. Fotogrammetrické sledování objemových změn stavebních materiálů. In XII. mezinárodní vědecké konference, sekce 11 Geodézie a kartografie, Sborník příspěvků. Brno: CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 79-82. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  NOVÁČEK, J.; KALVODA, P. FOTOGRAMMETRICKÁ METODA MĚŘENÍ OBJEMOVÝCH ZMĚN HYDRATUJÍCÍCH A TUHNOUCÍCH MALT A BETONŮ. In sborník konference Maltoviny 2009. 2009. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-3995-5.
  Detail

 • 2008

  MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J. Apliance of time stamped video processing in geodetic measurement. In 18th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Proceedings. Sofia, Bulgaria: Military Geographic Service - Troyan, Ministry of Defense, Bulgaria, 2008. s. 50-56. ISBN: 978-80-87159-03- 3.
  Detail

  FIŠER, Z.; ŠVEC, M.; KALVODA, P.; VONDRÁK, J. Výuka katastru nemovitostí a mapování v Brně. In GEOS 2008 - Conference Proceedings. Zdiby - Praha- východ: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Zdiby, 2008. s. 35-38. ISBN: 978-80-85881-29- 5.
  Detail Odkaz

 • 2007

  KALVODA, P.; VONDRÁK, J.; SUCHÁ, M.; MACHOTKA, R. Subpixel Measurement in Close- Range Photogrammetry. In Proceedings of the International Symposium "Computational Civil Engineering 2007". 1. Iasi, Romania, EU: Publishing House of the "Matei-Teiu Botez" Academic Society Iasi, Romania, 2007. s. 576-584. ISBN: 978-973-8955-14- 1.
  Detail Odkaz

  VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; ANTOŇŮ, J.; KALVODA, P. Aktuální stav PPBP v některých katastrálních územích města Brna. Stavební obzor, 2007, roč. 16, č. 6, s. 182-185. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; ANTOŇŮ, J.; KALVODA, P.; ŠVEC, M. The actual state of minor control in the chosen cadastral areas in Brno city. In 17th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers. Sofia, BG: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2007. s. 313-320. ISBN: 978-80-903478-9- 2.
  Detail

  ŠVEC, M.; KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. EDUCATION OF REAL ESTATE CADASTRE AND MAPPING IN BRNO. In XX Jubileuszowa jesienna szkola geodezji, wspolczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych, CD. Polanica Zdroj, PL: Uniwersytet przyrodniczy we Wroclawiu, Politechnika Wroclawska, Stowarzyszenie geodetow polskich, 2007. s. 48 ( s.)
  Detail

  ŠVEC, M.; KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. Education of real estate cadastre and mapping in Brno. In 17th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers. Sofia, BG: Union of Surveyours and Land, Managers in Bulgaria, House of Science and Technics, Rakovski 108, 2007. s. 321-324. ISBN: 978-80-903478-9- 2.
  Detail

  KALVODA, P.; SUCHÁ, M.; BRKL, L.; VONDRÁK, J. Subpixelové měření v blízké fotogrammetrii. Stavební obzor, 2007, roč. 2007/ 16, č. 3, s. 89-92. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  KALVODA, P.; PODSTAVEK, J.; SUCHÁ, M.; VONDRÁK, J. Photogrammetric measurement of deformations during the load test of brick vault. In 17th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers. Sofia, BG: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2007. s. 106-110. ISBN: 978-80-903478-9- 2.
  Detail

  KALVODA, P.; SUCHÁ, M.; PODSTAVEK, J.; VONDRÁK, J. Photogrammetric measurement of deformations during the load test of brick vault. In Proceedings of the Fifth International Symposium "Highway and Bridge Engineering 2007". Iasi, Romania, EU: School of Construction, Technical University Iasi, 2007. s. 186-192.
  Detail

  VONDRÁK, J.; KALVODA, P.; ŠVÁB, T.; FIŠER, Z.; HOTOVCOVÁ, J.; ŽUFANOVÁ, V. Accuracy testing of digital cadastral maps in town and rural agglomeration - Czech Republic. In Intergeo EAST Papers. Sofia, Bulgaria, EU: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2007. s. 21 ( s.)
  Detail Odkaz

  KALVODA, P.; ŠVÁB, T.; VONDRÁK, J. Technical data for ownership changes in Czech Republic. In Intergeo EAST Papers. Sofia, Bulgaria, EU: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2007. s. 17 ( s.)
  Detail Odkaz

 • 2006

  KALVODA, P.; SUCHÁ, M. Detection of symmetric targets for usage in close- range photogrammetry. XI Miedzynarodowa konferencja studenckich kol naukowych. Wroclaw: ATUT, 2006. s. 68-68. ISBN: 83-917899-6- 9.
  Detail

  VONDRÁK, J.; HOTOVCOVÁ, J.; ŽUFANOVÁ, V.; FIŠER, Z.; KALVODA, P. VARIOUS APPROACHES TO ACCURACY TESTING OF DIGITAL CADASTRAL MAPS. In sborník, 16-th International Symposium on Modern Technologies, Education and Prpfessional Practice in Geodesy and Related Fields. 1. Sofia, Bulgaria: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2006. s. 499-507. ISBN: 80-903478-3- 5.
  Detail

  KALVODA, P.; SUCHÁ, M. Detekce zájmových bodů v digitálních snímcích. In Sborník konference Juniorstav 2006, díl 8. VUT v Brně: CERM, 2006. s. 201-206. ISBN: 80-214-3114- 8.
  Detail

  KALVODA, P.; SUCHÁ, M. Metody měření polohy symetrických terčů. In Sborník konference Juniorstav 2006, díl 8. VUT v Brně: CERM, 2006. s. 231-236. ISBN: 80-214-3114- 8.
  Detail

 • 2005

  SUCHÁ, Miroslava; KALVODA, Petr. DIGITAL CLOSE- RANGE PHOTOGRAMMETRY IN BUILDING INDUSTRY. In sborník. 1. Wroclaw: ATUT, 2005. s. 85-86. ISBN: 83-89247-83- 6.
  Detail

  BÁRTA, L.; KALVODA, P.; SUCHÁ, M. JUNIORSTAV 2005 - 7. Odborná konference doktorského studia. Geodetický a kartografický obzor. Brno: Vesmír, spol. s r.o., 2005. ISSN: 0016-7096.
  Detail

  BRKL, L., SUCHÁ, M., KALVODA, P. Digitalizace sáhových katastrálních map na hranici gusterbergského a svatoštěpánského souřadnicového systému. In Sborník - Juniorstav 2005, 7. odborná konference doktorského studia. Brno: 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2833- 3.
  Detail

  SUCHÁ, M.; KALVODA, P.; BRKL, L. Fotogrammetrické sledování deformací při zatěžovací zkoušce. In Sborník konference Juniorstav 2005. Brno: CERM Brno, 2005. s. 285-290. ISBN: 80-214-2833- 3.
  Detail

  SUCHÁ, M.; KALVODA, P.; VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; SCHMIDT, M. Subpixel measurement in close- range photogrammetry. In International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers. Sofia, Bulgaria: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2005. s. 325-331.
  Detail

  MACHOTKA, R., KALVODA, P., VONDRÁK, J., PODSTAVEK, J. Astronomical method of couples of equal heights. In sborník. Sofia, Bulgaria: 2005. s. 88-95.
  Detail

 • 2004

  HOTOVCOVÁ, J.; KALVODA, P.; KRÁLÍK, J.; SUCHÁ, M.; BRKL, L. Verification and confirmation of horizontal movement tendencies in Muraň- Malcov tectonic system. In International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers. Sofia, Bulgaria: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2004. s. 139-143.
  Detail

  SUCHÁ, M.; KALVODA, P.; PODSTAVEK, J. Fotogrammetrické měření deformací při destruktivní zatěžovací zkoušce cihlové klenby. In Sborník semináře Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ 2004. Praha: ČVUT v Praze, 2004. s. 1-7. ISBN: 80-01-03417- 8.
  Detail

  PODSTAVEK, J., SUCHÁ, M., KALVODA, P. Kalibrace GPS/ IMU snímačů ve fotogrammetrii. In Sborník konference Juniorstav 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 50-57. ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail