English

doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=sedlak.j

PracovištěÚstav pozemního stavitelství
Zařazeníexterní zaměstnanec
Funkcečlen
 
KancelářD318 (Veveří 95)
Tel. VUT541147404
Tel. jiný541147404
Fax541147404
E-mailsedlak (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Úřední hod.D318 v pondělí 10,00-12,00 hod
Home Page

 • Ústav pozemního stavitelství – člen
 • Stavební fyzika a energetika budov
 • Navrhovaní nízkoenergetických budov
 • Využití obnovitelné energie v budovách
 • Hybridní solární systémy v obvodových konstrukcích budov
 • Ochrana budov proti vibracím a seismickým účinlům
 • Navrhování pryžových izolátorů a ložisek pro pružná uložení a tlumení vibrací konstrukcí budov
 • Hodnocení prostorové akustiky koncertních sálů, divadel a nahrávacích studií
 • Ochrana interiéru budov proti strukturálnímu hluku
 • Vedoucí kabinetu výuky magisterského studia v angličtině Building Constructions
 • Vedoucí diplomových prací zahraničních studentů v rámci oboru Pozemní stavby - Building Constructions
 • Školitel doktorandů na oboru Pozemní stavby
 • Výuka v odborných předmětech zajišťovaných v angličtině pro obor 36-31-8 Pozemní stavby - Building Constructions (S)
 • Výuka v předmětech doktorských studijních programů na oboru Pozemní stavby
 • Nosné a obvodové konstrukce budov
 • Teorie prostředí
 • Modelování fyzikálních jevů ve stavebních konstrukcích
 • Metody integrované simulace energetického chování konstrukcí a simulace prostředí budov
 • Navrhování nízkoenergetických budov s využitím solárních systmémů
 • Navrhování budov s využitím obnovitelných materiálových zdrojů a recyklovaných stavebních materiálů
 • Fakultní koordinátor programu Socrates/Erasmus
 • Garant v programu Erasmus pro partnerské university pro zajštění studentských a učitelských mobilit v zemích EU
 • Spoluřešitel projektu GAČR 101/05/H018 "Výzkum efektivních systémů pro zlepšení kvality vnitřního prostředí"
 • Spoluřešitel výzkumného záměru VVZ MSM 0021630511 "Pregresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí"
 • Spolunavrhovatel výzkumného záměru MSM0021630521 "Výzkum využití obnovitelných zdrojů ve výstavbě budov" pro rok 2007-2011
 • Spolunavrhovatel projektu ESPRIE -Ensuring Solar Performance in Europe v rámci programu IEEA 2005 Intelligent Energy Europe, Type 1 Actions - SAVE, ALTENER, STEER and Horizontal Key Actions
 • Členství v odborných mezinárodních organizacích: ISES, IBPSA, SECED-ICE, ISO-TC45
 • Členství v národních odborných organizacích a institucích: ČKAIT, CSM, CZSES, IBPSA-CZ, ČSSI, ČNI komise TNK 23