Studijní program

Geodézie a kartografie

Zkratka: I Kód: P3646 Typ studia: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Geodézie a kartografie"

studijní obor

Geodézie a kartografie

Zkratka: GAK

Program: Geodézie a kartografie

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 2)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
IE51 Geodézie 3 8 --,zk
IE52 Analýza měřických dat 3 8 --,zk
IU54 Prostorové modelování v systémech CAD 3 8 --,zk

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DA03 Pravděpodobnost a matematická statistika 3 7 --,zk
DB01 Stavební fyzika 3 7 --,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DA01 Matematika (predmět neotevřen) 3 4 zá,--
DA58 Diskrétní metody ve stavebnictví I 3 4 zá,--
DA61 Numerické metody I 3 4 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 2)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
IE53 Fyzikální geodézie 3 7 --,zk
IE54 Geodetické sítě 3 7 --,zk
IE55 Digitální zpracování obrazu 3 7 --,zk
IU53 Systémy řízení bází dat 3 2 7 --,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DA02 Matematika II (predmět neotevřen) 3 10 --,zk
DA59 Diskrétní metody ve stavebnictví II 3 10 --,zk
DA63 Numerické metody II 3 10 --,zk
DA64 Regresní modely 3 10 --,zk
DA65 Analýza časových řad 3 10 --,zk
DA66 Numerické řešení variačních úloh 3 10 --,zk
DA67 Aplikace matematických metod v ekonomii 3 10 --,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 2)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
IE56 Inženýrská geodézie 3 8 --,zk
IE57 Družicová geodézie 3 8 --,zk
IE58 Fotogrammetrie 3 8 --,zk
IE59 Informační systémy a digitální kartografie 3 8 --,zk

2. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DY01 Cizí jazyk pro doktorské studium 8 --,zk

3. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení

3. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty